PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Projede işbirliği yapılacak kurum Colorado School of Mines olarak belirlenmiştir. Kendi kendine yanma gibi çok kompleks ve çok sayıda değişkenin etkili bu tür problemler de kullanılan, tecrübe edilmiş ve başarısı kanıtlanmış bir sayısal model Ülkemizde kullanılmamaktadır. Ülkemiz kömür madenlerinde bu çalışmayı test edebilecek donanımda bir kömür üreticisi firma bulunmamaktadır. Bunun bir diğer gerekçesi ise bu tür bir denemenin yüksek iş güvenliği riski taşımasıdır. Bu nedenle bu konuda tecrübe edinmiş, uygulaması yapılmış ve hali hazırda bu tür projeleri yürüten bir araştırma birimi olan ve Dünya da Madencilik ve konu hakkında ilk sırada yeralan Colorado School of Mines bu çalışma için en uygun yer olarak belirlenmiştir. Ayrıca proje kapsamında kömür analizlerinde kullanılacak olan kömürün yanabilirliğini test etmeye yönelik kömür analiz cihazı Ülkemizde yoktur ve yaptırmak teknik olarak güvenilir değildir. Bu cihaz çalışmanın yapılacağı Colorado School of Mines da bulunmaktadır. Yeraltı kömür madenlerinde kömürün kendi kendine yanmasında etken olan faktörler, çok uzun zamandır bilinen bir gerçek olmakla birlikte, kömürün kendi kendine yanmasının önlenmesinde ya da çıkan yangınların söndürülmesinde, son yıllarda gelişen jeo-malzeme teknolojisine bağlı olarak, yeni yöntem ve malzemelerin kullanımı ile sağlanan dolgu/enjeksiyon ortamının jeo mekanik parametrelerinin nasıl değiştiği araştırılan konulardır. Bu projede temel hedef gerçekleştirilecek nümerik simülasyonlar ile hidrolik, termal ve kimyasal proseslerin bir fonksiyonu olarak kömür yangınlarının gelişiminin tahmin edilmesidir. Ayrıca mümkünse devam bir kömür yangınının olduğu yeraltı kömür madeninde yerinde ölçümler yaparak mümkün olmadığında ise daha önce kömür yangını geçirmiş ocaktaki yerinde ölçümler işletme kayıtlarından alınarak, nümerik simülasyon modelleri ile karşılaştırılacak ve modellerin kalibrasyonu da yapılacaktır. Ayrıca bununla birlikte, sıvama yada enjeksiyon vb. uygulaması sonrası modelleme çalışmaları ile yeni geliştirilen jeo malzemelerin uygunluğu araştırılacak ve bu durum yeni malzemelerin geliştirilmesine de yol açacaktır.