PROJELER

Konu

Bu araştırma projesi kapsamında deprem sonrası tahliye sistemlerinin araştırılarak gelecekte kullanılabilecek bütüncül bir mekansal tahliye sistemine ilişkin bir senaryo önerisinin geliştirilmesi planlanmaktadır. Bu çerçevede araştırma kapsamında deprem sonraki süreçte günümüze kadar yaşanan ilk 6 aylık sürece odaklanılacak ve depremin yaşandığı ilk andan itibaren binaların tahliye edilmesi, afet toplanma alanlarında yaşanan mekansal deneyim, geçici yaşam alanlarına geçiş süreci ve geçici yaşam alanlarındaki (konteyner kent, çadır kent) mevcut mekansal deneyim bir bütün olarak ele alınacaktır. Ardından elde edilen bulgular daha önce yürütülen kuramsal ve deneysel çalışmalarla sentezlenecek ve Türkiye koşullarında gelecekte yaşanabilecek bir afet durumu için “afet sonrası bütünleşik mekan kurulum senaryosu”na yönelik özgün bir senaryo önerisi sunulacaktır. Araştırma kapsamında sunulacak senaryonun gelecekte afet bölgelerindeki tahliye ve geçici yaşam alanlarının tasarım ve planlamasında rol oynayacak karar vericiler ve tasarımcılar için bir altlık oluşturması hedeflenmektir.