PROJELER

Konu

AB Erasmus+ EELISA Avrupa Üniversitesi Programı kapsamında; Universidad Politécnica de Madrid (UPM, İspanya) ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ, Türkiye) işbirliği dahilinde; Şubat 2023'te gerçekleşen Kahramanmaraş depremlerinde hasar gören yapıların ve alanların yapay zeka yöntem ve uygulamaları yardımı ile iyileştirilmesi amacı doğrultusunda, yapay zeka destekli sismik güçlendirme ve yeniden yapılandırma yöntemlerinin çok disiplinli ve çok uluslu lisansüstü öğrenme ortamında araştırılarak ilgili strateji ve eylemlerin geliştirilmesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

AB Erasmus+ EELISA Avrupa Üniversitesi Programı kapsamında; İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ, Türkiye), Universidad Politécnica de Madrid (UPM, İspanya), Universitatea Politehnica din Bucure?ti (UPB, Romanya), Scuola Superiore Sant’Anna-Pisa (SSSA, İtalya) işbirliği dahilinde; döngüsel ekonomi alanının güncel gelişmelerini tanıtmak ve döngüsel ekonominin sosyal yurttaşlık bilincini genç kuşaklara oyun temelli etkinlikler üzerinden aşılamak amacıyla, tüketimin azaltımı (reduce), yeniden kullanma (reuse) ve geridönüşüm (recycle) konuları başta olmak üzere döngüsel ekonomi unsurlarının evrensel Ar-Ge ve gündelik yaşam pratikleri açılarından yansımaları ile oyun temelli öğrenme (game-based learning) ve tasarım yöntemlerinin araştırılarak uygulanması ve Avrupa çapında genç nesile aktarılması

Konu

AB Erasmus+ KA220 Stratejik Ortaklık Programı kapsamında; Universidad Politécnica de Madrid (UPM, İspanya), İstanbul Teknik Üniversitesi (ITU), University of Bordeaux (UBx, Fransa), University of Miskolc (Macaristan), NOVA University of Lisbon (FCT NOVA, Portekiz), Technische Universität Darmstadt (TUDa, Almanya) ve University Politehnica of Bucharest (UPB, Romanya) ortaklığında; sosyo-sivil toplumla döngüsel çalışan yeni nesil profesyonelleri güçlendirmek üzere öğrencilerin buluşma noktası olarak döngüsel ve sosyo-medeni bir sistemle birlikte çalışan akademisyenleri ve disiplinler arası uzmanları bir araya getirme, toplum ve karar vericileri entegre etme

Konu

TOPO[i]WALL Mimari Enstalasyonu üzerinden sesle etkileşen bir projeksiyon haritalama sistemi tasarlanması ve uygulanması.

Konu

Düşük poligonlu yüzey modellemesi, hesaplamalı tasarım, sayısal üretim ve katlama yöntemlerini kullanarak kâğıttan bir mimari enstalasyon tasarlanması ve uygulanması. TOPO[i]WALL Mimari Enstalasyonu bir ITU Döner Sermaye projesidir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Syndey Avusturalya'da konteyner yapı sistemi ile aile ve misafirleri için bir tatil evi mimari tasarım projesi hazırlanması.

Konu

Bu projede mimari tasarım stüdyolarının bütünleştirici öğrenme mekânı olarak tasarlanmasında gözetilecek fiziksel koşulların değerlendirilmesi ve tasarım kriterleri belirlenmesi amaçlanmıştır

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Batman Üniversitesi Yemekhane Binası mimari tasarım ve uygulama projelerinin hazırlanması. Proje ODTÜ döner sermaye projesidir.

Konu

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi yapısının mimari tasarım ve uygulama projelerinin hazırlanması. Proje ODTÜ döner sermaye projesidir.

Konu

New York Üniversitesi Abu Dhabi binası prefabrike çelik modüllerinin ve çelik yapı elemanlarının üretimi için uygulama projesinin üretilmesi.

Konu

ODTÜ kampüsünde öğrencilerin müfredat dışı etkinlikleri için kapalı, açık, toplanma ve dağılma mekanları üretilerek mimari tasarım projesinin hazırlanması. Proje müelifi MUUM Mimarlık'tır.

Konu

Batman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinin mimari tasarım ve uygulama projelerinin hazırlanması. Proje ODTÜ döner sermaye projesidir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Denizli Hükümet Konağı ve yakın çevresi için mimari ve kentsel tasarım projesi hazırlanması. Proje müelifleri Celal Abdi Güzer ve Lale Özgenel'dir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.