PROJELER

Konu

Bu projede mimari tasarım stüdyolarının bütünleştirici öğrenme mekânı olarak tasarlanmasında gözetilecek fiziksel koşulların değerlendirilmesi ve tasarım kriterleri belirlenmesi amaçlanmıştır