PROJELER

Konu

Deprem Afetlerine Karşı Önleyici Zarar Azaltıcı ve Yenilikçi Kompozit Taşıyıcı Elemanların Üretimi

Konu

Sonlu Farklar Metoduyla Dinamik Yapı Zemin Etkileşim Problemlerinin İncelenmesi

Konu

Aktif ve veya Pasif Kontrol Uygulanmış Çok Katlı ve Doğrusal Olmayan Malzemeden Yapılmış Kayma Binalarına Giren Deprem Enerjisinin Dağılımı

Konu

Tuzla Açıklarında Olası Denizaltı Heyelanının Doğu Marmara Kıyılarındaki Etkilerinin Araştırılması

Konu

Risk Mitigation for Earthquakes and Landslides