PROJELER

Konu

Medikal Tekstiller, yara örtüleri, filtre malzemeleri, sütürler, köpükler, hastane validasyonu üzerine merkez kurulumu

Konu

Bu proje kapsamında filtrasyondan biyomedikal ürünlere, enerjiden sensör malzemelerine birçok alanda geliştirilen nanolif malzemelerin seri üretimine yönelik çözeltiden üfleme sisteminin endüstriyel boyutta tasarlanıp imal edilmesi, gerekli optimizasyonların yapılması amaçlanmıştır. Üretilen nanolif yapının ülkemize neredeyse tamamı ithal edilen yüksek performans hava filtresi kağıtlarının yerini alacak şekilde optimizasyonu yapılacaktır.

Konu

2016 Aralık ayında başlayan “Nefes - Hastane Enfeksiyonlarını Önlemeye Yönelik Hava Filtrasyonu Ar-Ge Merkezi” projemiz İSTKA ve İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından yaklaşık 1.5milyon TL bütçeyle desteklenmiştir. Teknik Üniversite ve İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği çalışanlarının özverili çalışmaları ile hayata geçirilmektedir. Sağlık çalışanları ve mühendislerin biraraya geldiği projede ana hedef olmak üzere sağlık merkezlerinde kritik bir tehdit olan hastane enfeksiyonuna yönelik çözümler üretilecektir. Hastane enfeksiyonu gelişmiş ülkeler de dahi en ölümcül ilk 10 sağlık probleminden biridir. Sıfırlanamasa da azaltılması için çok disiplinli çalışmalar devam etmektedir. Operasyon geçiren yoğun bakım hastalarının 53.6’sının hastane kaynaklı enfeksiyona yakalandığı düşünülürse ehemmiyeti daha da iyi anlaşılacaktır. Zaten bağışıklık sistemi bir şekilde zayıflamış hastalarda bir de enfeksiyon gerçekleşince ölüm oranları artmaktadırki bu son dönemde sadece YBÜ’lerde 16 mortalite olarak ölçülmüştür. Bununla birlikte bu tip enfeksiyonlar hasta yatış süresinin uzamasında birincil sebeptir. Ortalama hasta yatış süresi SB’na bağlı hastanelerde 4.3 üniversite hastanelerinde 5.1 olarak tespit edilmiştir. Bu rakamların kamu kurumlarında 3’ün altında düşürülmesi stratejik hedef olarak belirlenmiştir. Uzayan yatış süresi ve kullanılan antibiyotikler sağlık hizmeti maliyetlerini daha da artırmaktadır.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Prof Jawaid BİDEB kapsamında 1 ay süresince ülkemizde değişik faaliyetlerde bulunmuştur

Konu

Kompozit

Konu

Gıda ambalajlama

Konu

Projede Gıda ambalajına uygun medikal saflıkta çözücü ve katalizör içermeyen poliüretan sentezi yapılması filmlerin şekil değiştirme özelliklerinin 15 C 20 C ve 25 C sıcaklıklarında olacak şekilde yapılandırılması ve farklı sıcaklıklarda meyve sebzelerin ambalajlanmasında kullanılması amaçlanmaktadır

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Bu projede katı hal boyarmadde uyarımlı güneş pillerinin BUGP solid state dye sensitized solar cells üretimi için bileşenlerin moleküler seviyeden makro ölçeğe tasarım ve optimizasyonları yapılıp endüstriyel üretime uygun geniş ölçekli bir hattın tasarım ve imalatı yapılacaktır Birinci aşamada katı hal güneş pili bileşenleri metal oksit perovskit elektrotların üretiminin yapılması ve optimizasyonu ikinci aşamada ise performans ekonomi parametresi ışığında en iyi ürün için seri üretim hattının imalat ve tasarımı hedeflenmektedir Bu sayede hedeflenen 7 verimlilikte 0 6 kWh maliyetin altında elektrik üretimine uygun katı hal BUGP modüllerinin üretilmesi ve endüstriyelleşmesi için yol haritası çıkarılmış olacaktır

Konu

1001 - Araştırma

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Engellilere yönelik yenilikçi tekstil yapılarının geliştirilmesi için İTÜ bünyesinde bir merkez kurulmuştur Proje İSTKA tarafından desteklenmiştir

Konu

Santirfüj eğirme yöntemiyle nanoliflerin üretimi araştırılmış endüstriye uyarlanılabilir çözelti ve eriyik bazlı nanolif nonwoven kumaş üretimi için geniş ölçekli mekanizma tasarlanmıştır

Konu

1005 - Yeni Fikirler ve Ürünler

Konu

Bu projede ülkemizde yetişen doğal bitkilerin ekstrasyonları sonucu elde edilecek özütlerin antibakteriyel etkinliği araştırılacak yüksek verimlilik sağlayan özütler uygun kimyasal özellikte nanolifler üzerine uygulanacaktır Bu tip lifli yüzeylerin tıbbi kullanımlarının antibakteriyel yüzey yara örtücü olarak yüksek katma değerde tekstil mamulleri olarak sanayimizde kullanılacağı öngörülmektedir Bunun yanı sıra biyosidal etkinlikte hava filtreleri ve steril su filtrasyonunda antibakteriyel etkinlikleri sayesinde su ve veya havadaki hastalık yapıcı mikroorganizmaları gidermeleri hedeflenmektedir Tamamen bitki kaynaklı özütlerin kullanılması sebebiyle son yıllarda daha da çok araştırılan green composite adı verilen yapılar sınıfına giren bu tip kompozit nanomalzemelerin gümüş çinko gibi insan ve çevre sağlığına zarar veren malzemelere avantaj sağlaması beklenmekte bu sayede oldukça geniş kullanım sahası bulacağı düşünülmektedir

Konu

Elyaf yapıların elektrostatik özellikleri polimer katkı kimyasalları kullanılarak iyileştirilmiş bu sayede filtrasyon verimlilikleri artırılmıştır Çekirdeklenme ajanları antioksidanlar inorganik kimyasallar florokimyasallar UV emiciler ve ışık stabilizorleri polimerlerin yük tutma kapasitelerini ve stabilitelerini artırıcı polimer kimyasalları olarak düşünülmüştür Bu sayede uzun sure yüksek seviyede şarj taşıyan elyaf malzemeler elektrostatik filtrasyon verimliliğini oldukça artırmıştır

Konu

Elektrospinning yöntemiyle nanolif üretim sistemi araştırılmıştır Tam otomasyonlu bir sistem tasarlanmış çeşitli iplik kaplamaları yapılmıştır

Konu

Bu proje kapsamında özellikle uçak kabinleri için yeni tip nanohibrid hava filtreleri tsarlanmış kabin içerisindeki uçucu organik gazların giderilmesine çalışılmıştır Proje Boeing Firması tarafından desteklenmektedir

Konu

Tekstil bazlı yapılardan üretilecek kompozit yapılar sayesinde özellikle toplu taşıma araçlarında yüksek dayanımlı ve hafif yapısal kompozitlerin geliştirilmesi hedeflenmiştir