PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Kuzey Anadolu Fayının Marmara Segmentinde Asismik veya Intersismik Deformasyonların Belirlenmesi

Konu

Deformasyon

Konu

Otonom Hidrografik Ölçme Aracı ile Hidrografik Haritaların Üretilmesi

Konu

Düşük Maliyetli OEM tipi GNSS Alıcıları Kullanılarak Tek Frekanslı GPS Alıcı Üretimi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Denizel Alan Coğrafi Bilgi Sistemleri için Deniz Kadastrosu Modellemesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Türkiye Afet Bilgi Sisteminin İstanbul Uygulaması

Konu

Rize İl Genelinde Afet Bilgi ve Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi Kurulması RABİS

Konu

OrbView 3 Uydu Görüntülerinin Doğruluğunun ve Mühendislik Uygulamalarında Kullanım Olanaklarının Araştırılması

Konu

Atatürk Barajında Jeodezik Yöntemlerle Deformasyon İzleme Çalışması

Konu

Deprem öncesi esnası ve sonrasında kullanılmak üzere Amerika FEMA Federal Emergency Management Agency patentli HAZUS HAZARDS US Programının Ulusal Ölçekte HAZTURK Versiyonu Olarak Türkiye için Geliştirilmesi İstanbul için Özel Bir Çalışma

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

OEM GPS Sensör Boardlardan Yararlanarak Bir Konum Belirleme Sistemi Oluşturulması ve Jeodezik Ölçmelerde Kullanılması

Konu

WEB Tabanlı Haliç Bilgi Sistemi

Konu

Ambarlı Altaş Liman Tesisleri Sahasında Jeodezik ve Geoteknik Yöntemlerle Heyelan İzleme Çalışması

Konu

Yeni Galata Köprüsü nde Deformasyon Ölçmeleri

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.