PROJELER

Konu

İTÜ BAP Genel Araştırma Projesi, Proje ID:41975

Konu

Alman Dışişleri Bakanlığı desteğiyle yürütülen projenin ana amacı, tarihi boyunca farklı kültürlere ev sahipliği yapmış Güney Marmara Adaları’ndaki anıtsal ve sivil mimari eserlerin yerinde belgelenmesini sağlayarak, güncel durumlarını raporlamak ve risk altındaki yapılara acil müdahale gerekliliğini vurgulamaktır. Mevcutta, bir bölümü yerleşim alanı iken bir bölümü terk edilmiş olan adaların mimari mirası tehlike altındadır. Bilimsel bilgi üretimi sürecinin de önemli bir parçası olacağını düşündüğümüz projemiz tarihi yapıların ömürlerini uzatmaya katkı sunmayı amaçlamaktadır. Proje yalnızca koruma bütçelerine karar veren makam ve kurumların ihtiyaçlarına olanak sağlamakla kalmayacak aynı zamanda bölge halkının kültürel farkındalığına da yerelle kurulan ilişkiler ve seminerler vasıtasıyla katkı sağlayacaktır.Yerinde gerçekleştirilecek olan belgelemeler disiplinlerarası bir uzman grubuyla 3 ayrı saha çalışmasından oluşacaktır. Saha çalışmaları neticesinde bir yayın hazırlanacak ve mevcut halleriyle tasnifi gerçekleştirilen risk altındaki yapılar müdahale ihtiyaçlarına göre derecelendirilecektir

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Silifke Aya Tekla Ören Yeri, kapalı bir sarnıç yapısının rölövesine yönelik arazi çalışması

Konu

Proje konusu Mardin Dara Ören Yeri nde Zindan olarak anılan yapının güney cephesine paralel uzanan koridor ve bu mekânı alt kottaki büyük salona bağlayan merdivenlerin onarımına ilişkin önerilerin geliştirilmesidir Çalışmanın kapsamı yapıyı görmeye gelen ziyaretçilerin ana mekâna geçişini sağlayan dehliz ve merdivenlerle sınırlıdır Mevcut hali ile yeterli güvenlik seviyesinde olmayan bu iki mekâna ilişkin müdahale önerileri geliştirilerek ziyaretçilerin güvenle alt kotlara ulaşmaları önceliklidir Çalışmanın bir diğer araştırma konusu antik kentin su ihtiyacını sağlayan su temin sistemidir Antik kentte bugün de tespit edilebilen çok sayıda sarnıç bulunmaktadır Bu yapılara suyun hangi kaynaklardan ve nasıl aktarıldığı sorusu proje kapsamında cevaplanmaya çalışılacaktır

Konu

Demirköy Samakocuk ve Civarı Osmanlı Dönemi Demir Üretim Alanlarının Araştırılması ve Belgelenmesi

Konu

Roma çağına ait yapı kalıntılarının belgelenmesi ile imparatorun doğduğu şehre ait mimarinin niteliğinin incelenmesi

Konu

İzmir ili Menemen ilçesi sınırları içerisinde Buruncuk köyünde yer alan antik Larisa kenti kalıntılarının mimari arkeolojik ve topografik tespitine yönelik çalışmanın TC Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle 2010 yılında başlatılması ve iki yıl içinde alınacak sonuçlarının uluslararası bilim kriterlerine uygun bir yayınla tanıtılması