PROJELER

Konu

Bu projenin amacı çekirdek çökmeli süpernovalardan yayınlanan nötrinoların çeşni evrimini süpernovanın kat manları boyunca incelemek ve böylece Dünya da gözlenecek olan bir süpernova nötrino sinyalini nasıl okumakgerektiğini ortaya koymaktır İstatistiksel analizler bize kendi galaksimizde yakın zamanda çekirdek çökmeli bir süpernova gerçekleşeceğinisöylemektedir Günümüzde pek çok nötrino deneyi aynı zamanda nötrino gözlemevi vazifesi de görerek böyle bir süpernovadan kaynaklanacak yoğun nötrino akısını beklemektedir Bu akının dedektörlerde binlerce olay bırakacağı ve bize hem süpernovalar hem de nötrinolara dair çok şey söyleyeceği öngörülmektedir Öte yandan bu nötrino sinyalinin çeşitli süpernova modelleri için öngörülmesi süpernova içinde nötrinoların maruz kaldıkları çok parçacık etkilerinin dikkatli bir şekilde çalışılmasını gerektirmektedir Projemiz hem seçtiği güncel problemle hem de bu problemi çözmek için biraraya getirdiği disiplinler arası ekiple özgün bir değere sahiptir Süpernovalar ve nötrino dedektörleri konuları danışmanların çok parçacıklı sistemlerdeki korelasyon ve dolanıklık etkileri de yoğun madde iziği alanında çalışan iki araştırmacın uzmanlık alanlarıdır Projemizde çok parçacıklı sistemlerin dinamik simetrilerine dayalı metotlardan faydalanılacaktır Özel olarak bu simetrilerin ortaya çıkardığı hareket değişmezleri karmaşık nötrino dinamiğini indirgemek üzere kullanılacaktır Bunun yanında sistemdeki kuantum dolanıklık etkilerinin hesaba katılmasına olanak verecek olan Richardson Gaudin yöntemi de kullanılacaktır Bu yöntem sayesinde kuantum dolanıklık içeren öz durumlar hesaplanarak evrim sırasında sistemin bu kuantum durumlarına olan iz düşümünün büyüklüğü kontrol edilecektir Süpernova modellerinde önemli belirsizlikler olduğu için kuramsal yaklaşımımız mümkün olduğunca modelden bağımsız çalışmak bunun mümkün olmadığı durumlarda da model uzayını taramaya imkan verecek metotlar geliştirmektir

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.