PROJELER

Konu

Kensel alanlarda çöküntü ve rehabilitasyon kavramı Beyoğlu nun İstanbul kenti içindeki önemi Tarlabaşı nın fiziksel ve sosyo kültürel değişimi Tarlabaşı nda mevcut sosyal dokunun analizi Tarlabaşı nda mevcut fiziksel dokunun analizi

Konu

Toplu konut kullanıcıları ve mimarları tarafından konut ve çevresini İstanbul da alan araştırması kapsamında değerlendirme çalışması