PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Bu projede su ve atıksularda bulunabilen mikrokirleticilerin sıfır değerlikli demir ve aluminyum nanopartikülleri ile aktive edilmiş persülfat ve hidrojen peroksit oksidanlarıyla ileri oksidasyonu ve bu arıtmanın akut toksisiteye metan inhibisyonuna etkileri incelenmiştir.

Konu

Bu deneysel çalışmada örnek model mikrokirletici olarak toksik ve endokrin bozucu etkileri bilinen Bisfenol A seçilmiştir Bisfenol A gibi mikrokirleticilerin doğal su kaynaklarımızdan İOP ile arıtılabilmeleri için gerçek uygulamalarda önce arıtma ortamında seçici bir adsorpsiyon işlemi ile konsantre edilmeleri daha sonra bu projede çalışılan Fenton Foto Fenton veya nano boyutulu sıfır değerlikli demir H2O2 arıtma sistemleri ile ileri oksidasyon yoluyla parçalanmaları önerilmektedir Mikrokirleticilerden arındırılmış ve toksik etkileri giderilmiş su konvansiyonel su artıma aşamalarından geçtikten sonra emniyetli bir şekilde içme suyu olarak kullanılabilir Önerilen demir bazlı İOP mevcut su arıtma tesislerine entegre edildiği takdirde arıtılmış suyun kalitesi önemli derecede iyileşecek suyun ekotoksikolojik etkileri de önemli derecede azalmış olacaktır

Konu

Endokrin Bozucu Kirleticilerin Sülfat Radikal Esaslı İleri Oksidasyonu

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Karasuların Kimyasal ve Biyolojik Arıtımı

Konu

Endokrin Bozucu Bileşiklerin İleri Oksidasyonu ve Toksisite Giderimi

Konu

Boyaz Maddelerin İleri Oksidasyonu

Konu

Endüstriyel Kirleticilerin Elektrokoagülasyon ile Arıtımları ve Toksik Etkileri

Konu

Karasuların Karakterizasyonu ve Kimyasal Arıtımı

Konu

Endüstriyel Kirleticilerin Arıtımı

Konu

Tekstil Endüstrileri için Yeni Bioylojik Prosesler

Konu

Fenol Türevi Kirleticilerin İleri Oksidasyonu

Konu

Evsel Atıksuların Geri Kazanımı

Konu

Endüstriyel Atıksuların İleri Oksidasyonu

Konu

Tekstil Endüstrisi Atıksuların Arıtımı ve Yönetimi

Konu

Endüstriyel Atıksuların Arıtımı

Konu

Tekstil Yüzey Aktiflerin İleri Oksidasyonu ve Biyolojik Arıtılabilirliği