PROJELER

Konu

İTÜ ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliği ile Türkiye Mekansal Strateji Planının Hazırlanması

Konu

Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilecek olan Türkiye Mekansal Strateji Planının çevre ve insan sağlığı açısından değerlendirilmesi

Konu

Türkiye Mekansal Strateji Planının hazırlanmasıdır.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Mekansal etkileşim, birbirine yakın konumda olan birimlerin birbirinietkileme ve benzer niteliklere sahip olma eğiliminde olmasıdır. Bu çalışmada,Ankara ilindeki konut fiyatlarının mekansal etkileşime sahip olup olmadığınınanaliz edilmesi ve söz konusu etkileşimi hesaplamaya dahil eden bir konut fiyatendeksi oluşturulması amaçlanmıştır. Ankara’nın yeterli veriye sahip yediilçesinde, mekansal ağırlık matrisleri oluşturularak mekansal etkiler ayrı ayrıincelenmiştir. Mekansal etkinin istatistiksel olarak anlamlılığının testedilmesinde Moran’s I test istatistiği kullanılmıştır.

Konu

Bu proje için Twitter metin verilerini kullanarak mahalle (mahalle) için mahalleye özgü bir duyarlılık endeksi oluşturacağız. Bir mahalle için duyarlılık endeksindeki değişiklikler ile mahalle fiyatının takdir edilmesi veya komşuluk konut mülkleri işlem hacmindeki değişiklikler arasındaki korelasyonun bir analiziyle, mahalle hissiyatının öncü veya aynı zamanda olabileceğini değerlendirmek üzere izleyeceğiz (konut verileri olduğu kadar eşit derecede önemlidir) Konut emlak piyasaları için genelde yalnızca önemli bir gecikme ile bulunur) göstergesi. Bireysel tweetlere, yukarıda listelenen yöntemlerin en iyi performans gösteren sınıflandırıcıyı kullanarak mahalleye göre ”olumlu”, ”olumsuz” veya ”tarafsız” bir duygu etiketi atanır. Duyarlılık etiketleri, negatif için 0, tarafsız için 50 ve pozitif için 100’xxlük bir duygu skoruna dönüştürülecektir. Her mahalle için günlük duyarlılık ortalaması, o semte mahalleden bahseden cırt cümlelerinin ortalama günü olarak oluşturulacaktır. Mahalle hissiyat endeksi, hem o mahalle için günlük duyarlılık skorlarının 30 günlük hareketli ortalaması hem de emlak piyasası değişkenleriyle açık bir karşılaştırma için önceden tanımlanmış aylık ve üç aylık pencerelerdeki basit ortalama olarak hesaplanacaktır.

Konu

The Project (British Council Newton Fund Researchers Link ) will explored the relationshipbetween real estate developers and urbanplanners and investigated how they jointly sharethe Energy Efficiency development of the city Itoffered a combination of lectures on varioustopics by senior academics visits to constructionand urban renewal sites in Istanbul and studentpresentations and discussions The Workshop of 2016 combined the followingelements Lectures by established researchers Site and company public administrationvisits Presentations by participating students

Konu

Bilişim çağı ile birlikte değişen sosyo ekonomik yapıya ve bunun getirdiği dinamik aile yaşantısına uygun konut tasarımlarının önemi gün geçtikçe artmaktadır Dünya da ve Türkiye de farklı konut eğilimleri bu kapsamda incelenecektir Kadın ve Çocuk öncelikli konut ve Ortak Yaşam Alanları tasarımlarının çocuk gelişimine ve yaratıcılığına etkileri çocukların güvenli ve stresten uzak mekânlardaki yaratıcılık düzeylerine katkısı incelenecektir Kadın ve konut ilişkisi değişen işlevlerin mekâna nasıl yansıdığı değişen aile içi görevler teknolojik gelişmeler ve mahremiyet olgusu üzerinden tanımlanacaktır AGY ile ortak belirlenecek başlıklarda Focus grup Anket çalışması ile beklentiler sayısal olarak değerlendirmeye alınacaktır

Konu

After 2002 economic crisis in Turkey Istanbul real estate market is evolved into multi centric urban sprawl Between the years 2002 and 2006 Turkish economy has grown by 7 5 Consequently private consumption expenditure have increased by 8 annually by 6 per capita and private sector investments in fixed assets have increased by 23 In parallel the residential real estate sectors have also demonstrated a considerable growth In this paper multi centre development of Istanbul is investigated with respect to residential real estate investment development markets The current asset composition of REICs emphasizes development of their own assets due to the lack of investment grade property portfolios in Turkey REICs become a developer s vehicle for construction companies and contractors They act like developer instead of investor and also focus on developer s profit instead of rental income and capital gains

Konu

Gelişen Pazarlarda Konut Fiyatlarının dinamik ve hızlı değişen yapısının modellemesi Mekansal Etkileşimin Araştırılması bu araştırma projesinin konusunu oluşturmaktadır

Konu

Eskişehir Kocakır Mevkiinde Ekolojik Yerleşme Planlaması ve Kentsel Tasarımı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri Müdürlüğü

Konu

T C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında Ekolojik Yerleşme Birimi Standardı Geliştirilmesi ve Eskişehir İli Odunpazarı İlçesi Kocakır Mevkisinde Pilot Uygulaması

Konu

Ofis mekânlarının değişen yapısı iş yapma biçimlerinde kurumsal gayrimenkul yönetiminin önemini gün geçtikçe arttırmaktadır Araştırmada değişimin kapsamı ve karar verme süreçlerine olan etkileri incelenerek İnternet üzerinde mekânın neden daha da önemli hale geldiği ortaya konmaktadır Mekân üzerine alınan kararların aslında günümüzde şirketlerin başarısı için teknolojik gelişimler kadar önemli hale geldiğini ortaya koymaktadır Ticari gayrimenkul endüstrisinin geçirdiği değişimler gelinen noktayı ve sonrasında gidilecek hedeflerin belirlemesi açısından önem kazanmaktadır

Konu

The aim of this study is to evaluate the performance of private and public real estate investments in Turkey For this purpose the market performances of REICs and direct real estate investments by different asset types residential retail and office are compared by measuring risk adjusted performance of return

Konu

Turkish REICs background goes back to late 1990s and their portfolio structure diversifies between different assets Since 2005 REICs became specialized in certain areas such as retail residential logistics and hotel Residential REICs have a develop sold strategy while commercial REICs have buy hold strategy in Turkey Therefore residential REICs focus on developer s profit instead of rental income and capital gains and it causes high risk premium due to uncertainty in development projects Over the period 2005 2010 residential investments have delivered higher returns than commercial while return of commercial investments have been volatile Turkish REICs present an alternative investment vehicle for both individual and institutional investors Investors and fund managers search for accurate information on the performance of REITs so this paper attempt to analyze the underlying drivers of performance of total return for Residential and Commercial REIC

Konu

Planning of Istanbul metropolitan area in last 25 years created an ill devoted to production of cultural economic activities The Dynamics of cultural activities are driven by the demand of rapidly increasing district municipalities After 1980 s globalization and economic restructuring encouraged the growth As the sub centers emerged among the new developing areas of Istanbul cultural economic activities demand increased This paper examines the production of new cultural centers among new suburban areas and discusses the historical planning decisions of past two decades on cultural economic growth

Konu

Türkiye de ve Dünyada teknokentlerin ve teknoloji geliştirme bölgelerinin gelişiminin incelenmesi

Konu

İstanbul Project İstanbul Historic Peninsula Conservation Study Zeyrek Süleymaniye and Yenikapı Contract No 700 624 0 1 UNESCO World Heritage Centre İTÜ Mimarlık Fakültesi Çevre ve Şehircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi İstanbul Ekim 2002 Mart 2003 Zeren Gülersoy N Proje yürütücüsü Tezer A Genli Yiğiter R Koramaz T K Günay Z