PROJELER

Konu

Mayıs 2021 tarihi itibariyle, özellikle Marmara Denizi ve Türk Boğazları Deniz Alanı içinde bulunan İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında gözlemlenen Müsilaj tehlikesi ve önlemleri kapsamında alınan tedbirler, Müsilaj konusunun ne denli önemli olduğunu anlamaya yardımcı olmuştur. 121G107 numaralı,''Müsilajın Gemi Makine Sistemleri Üzerindeki Sosyoekonomik Etkileri ve Risk Analizi Değerlendirmesi'' isimli çalışmanın mevcut çağrıya uyduğunu, çalışma sonucunda seyir halinde bulunan gemilerin olası makine arızalarında yaşayabileceği seyri emniyetsiz hale getiren etkilerin açıklanmasına yardımcı olabileceği düşünülmüştür.

Konu

The international seafarers (commercial vessels) and the local traffic users (leisure yachts, boats, passenger boats, ferries, fishing vessels, etc.) in the Turkish Straits have/might have inadequate knowledge and information about key points such as traffic regulations, responsibilities to the vessel, Traffic Separation Scheme (TSS), Vessel Traffic Services (VTS), mandatory reporting, responsibilities between ships, waste disposal, emergencies, etc. which are quite important for enhancing navigational safety and pollution prevention.

Konu

İstanbul Boğazı kuzey bölgesi için gemilerden kaynaklı deniz kirliliğini algılama, takip ve analiz sisteminin kurulması, bu kapsamda sistemin 3. köprü (Y Sultan Selim) güzergahına uygulanması.

Konu

projenin amacı özellikle İstanbul Boğazı kuzey bölgesi için gemilerden kaynaklı deniz kirliliğini algılama, takip ve analiz sisteminin geliştirmektir. İstanbul Boğazı mevcut deniz kirliliği tespiti ve takibi ilgili makamların rutin göz kontrolleri helikopter aracılığı ile sağlanmaktadır. Bu projede uzaktan algılama teknolojileri kullanılarak gemilerden kaynaklı kirlilik tespiti tasarlanacak ve deniz çevresinin, kıyı şeridinin ve insan sağlığının korumasını amaçlamaktadır.

Konu

The main objective of the project is to design web-based e-learning/training platform for seafarers and maritime doctors that focuses on advanced medical intervention practices on-board ship.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Denizcilikte emniyetin geliştirilmesi, kazalar üzerindeki rolünü incelemek ve havacılıktan denizciliğe emniyetli uygulamaların transferi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Denizcilik sektöründe enerji verimliliğine yönelik eğitim uygulamalarıyla 24 ay sürmesi planlanan yenilikçi bir projedir.

Konu

GTTM’de yaptıgımız test, AR-Ge ve egitimfaaliyetlerimiz ile bölgemizdeki firmaların küresel platformdakifaaliyetlerine ve rekabet edebilirligine direk destek saglanmasıhedefiyle, asagıdaki önemli amaçlar öngörülmüstür:a. Ürün Test Kaabiliyetlerimizin Genisletilmesi. ITÜ GTTM’xxninmevcut test kabiliyetlerine, ürün bazında, test kabiliyetieklenmesi ile mevcut kapasite 2-3 kat artırılabilecektir. Bu özelamaçlarda, asagıdaki alanlarda test kabiliyetleriningenisletilmesi hedeflenmistir.i. Özellikle Intermediate Bulk Container (IBC) diye adlandırılanve ülkemizde birçok firma tarafından imal edilen tasımaekipmanlarının tüm belgelendirme testlerinin ülkemizde, testmerkezimizde yapılması saglanarak IBC üretici firmalarınyurtdısına gitmeden ürünlerini GTTM vasıtası ile Türkiye’xxdesertifikalandırabilmeleri amaçlanmıstır.ii. Ürün belgelendirme testlerinde en çok aranan titresimtestlerinin ilavesi ile denizcilik, havacılık ve karayolutasımacılıgındaki sertifikasyon ve ARGE testlerine dahakapsamlı destek verebilir hale gelinecektir.b. Merkezimizde, ana hedef belgelendirme testleri olması ilebirlikte, bölgemizde AR-GE çalısmaları yapan AR-GE Merkezi,Teknopark, Organize Sanayi Bölgesi ve firmaların AR-GEprojelerine ilgisinin artması dolayısıyla, AR-GE projelerindetestlere dayalı destek verilmesi örneklerinin artırılması için,tanıtım faaliyetleri yapılacaktır.c. Test ve ARGE destegi haricinde, gerekli seminer, toplantı vebenzeri aktiviteler yerine getirilerek, diger testlerimizde oldugugibi, yeni test kabiliyetlerinde de uluslararası belgelendirmeyetkisine sahip olmak için çalısma yapılacaktır.d. Örnegini yapmıs oldugumuz egitim faaliyetlerimizin dahaverimli ve özellikle üretici firmalardaki tasarım ve kalite kontrolekiplerinin daha iyi ürün tasarlamalarına katkı yapabilecegiperyodik egitimlerin düzenlenmesine baslanacaktır.e. ITÜ Denizcilik Fakültesi’xxnde halen laboratuvar statüsündebulunan GTTM’xxnin, Uygulama ve Arastırma Merkezi (UYGAR)Merkezi veya benzeri bir resmi hüviyete kavusturularak sektöredaha hızlı tepki verebilen bir statü kazanılması hedeflenmistir

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Gemi makine dairesindeki 14 ayrı sistem (kompresörler ve basınçlı hava sistemi, balast sistemi ve balast tankları, tatlı su üretim sistemi, vb.) ayrı ayrı modellenerek görsel ve matematik modellemesi ile yazılımları tamamlanmıştır.

Konu

Gemilerde meydana gelen sağlık sorunlarına müdahale ve ilkyardım eğitimi ortak çalışması oluşturma

Konu

Gemi kaptanları için gemide enerji tüketimini en aza indirecek karar destek sisteminin oluşturulması

Konu

Havacılık Endüstrisinden denizcilik endüstrisine emniyetli süreç uygulama ve teknolojilerin transferi

Konu

Gemi söküm endüstrisinde emniyetli uygulamaları artırmak üzere bilgi ve teknoloji transferi Projede danışmanlığını yaptığım firma adına görev aldım