PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Enzimlere benzeyen biyolojik sistemleri taklit edebilen organometalik katalizörlerin sentetik olarak elde edilebilmesi birçok uygulama için çok önemlidir. Demir, madenlerinden elde edilme kolaylığından ötürü düşük maliyetli ve toksik olmayan yapısından ötürü en çok kullanılan elementlerden birisi olmasına rağmen paladyum, rutenyum gibi değerli metallere karşı katalizör uygulamalarında rakip olamamaktadır. Bu çalşmada, yüksek verimlilik ve çok yönlülük ile beraber çeşitli reaksiyonları katalize edebilecek genel Fe (III) / Fe (I) katalitik sisteminin geliştirilmesi planlanmaktadır. Önerilen katalitik sistemin kıymetli metallerin aktivite ve kullanışlılık özelliklerini aşması ve demir elementinin ekonomik ve çevresel yararları ile birlikte yüksek verimli ve sürdürülebilir katalizör türü için yeni bir sayfa açması planlanmaktadır.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.