PROJELER

Konu

Gemi Balast Suyu Arıtım Teknolojisinin geliştirilmesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Mayıs 2021 tarihi itibariyle, özellikle Marmara Denizi ve Türk Boğazları Deniz Alanı içinde bulunan İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında gözlemlenen Müsilaj tehlikesi ve önlemleri kapsamında alınan tedbirler, Müsilaj konusunun ne denli önemli olduğunu anlamaya yardımcı olmuştur. 121G107 numaralı,''Müsilajın Gemi Makine Sistemleri Üzerindeki Sosyoekonomik Etkileri ve Risk Analizi Değerlendirmesi'' isimli çalışmanın mevcut çağrıya uyduğunu, çalışma sonucunda seyir halinde bulunan gemilerin olası makine arızalarında yaşayabileceği seyri emniyetsiz hale getiren etkilerin açıklanmasına yardımcı olabileceği düşünülmüştür.

Konu

Bu projenin araştırma planı, müsilajın gemi makineleri ve gemiye etkisi en aza indirilerek, halihazırda diğer pek çok riski barındıran Marmara bölgesi için emniyet unsuru geliştirilebilir kuramsal yaklaşımı üzerine kurulmuştur. Bu doğrultuda oluşturulan proje ekibi araştırmanın teorik ve uygulama safhalarındaki gereksinimlere cevap verebilecek nitelikte disiplinlerarası üretken ve dinamik bir araştırma grubudur.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Enzimlere benzeyen biyolojik sistemleri taklit edebilen organometalik katalizörlerin sentetik olarak elde edilebilmesi birçok uygulama için çok önemlidir. Demir, madenlerinden elde edilme kolaylığından ötürü düşük maliyetli ve toksik olmayan yapısından ötürü en çok kullanılan elementlerden birisi olmasına rağmen paladyum, rutenyum gibi değerli metallere karşı katalizör uygulamalarında rakip olamamaktadır. Bu çalşmada, yüksek verimlilik ve çok yönlülük ile beraber çeşitli reaksiyonları katalize edebilecek genel Fe (III) / Fe (I) katalitik sisteminin geliştirilmesi planlanmaktadır. Önerilen katalitik sistemin kıymetli metallerin aktivite ve kullanışlılık özelliklerini aşması ve demir elementinin ekonomik ve çevresel yararları ile birlikte yüksek verimli ve sürdürülebilir katalizör türü için yeni bir sayfa açması planlanmaktadır.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.