PROJELER

Konu

Ofis binalarının kullanım ve yenileme evrelerinde kullanıcı geri bildirimlerinin etkin biçimde islenmesi hem enerji ve diger kaynakların tasarrufu, hem de çalısan saglıgı ve üretkenligi açısından son derece önemlidir. Ancak bina kullanıcılarından elde edilebilecek kullanıcı konumu ile eslenik geri bildirim, kullanıcının sikâyet sebebi, sikâyetle ilgili bina elemanı veya mekânı, ve sikâyet zamanı gibi önemli veriler mevcut uygulamalarda yapılandırılmıs olarak toplanamamakta ve karar vericilere etkin biçimde sunulamamaktadır. Projenin amacı, ofis binalarının kullanım asamasındaki performansının otomatik olarak takip edilebilmesi ve degerlendirilebilmesi için yapı bilgi modeli (BIM) ile entegre çalısan bir sistem gelistirilmesidir. Bu sistemde bina performansı, konum bazlı kullanıcı geri bildirimlerinin BIM modeli ile entegre edilmesi yoluyla temsil edilmis ve karar vericilere görsel bir formatta sunulmustur. Çalısmada, ofis binalarında enerji verimliliginin yanı sıra çalısan saglıgı ve üretkenligini de etkileyen termal, görsel, isitsel, alansal konfor, iç hava kalitesi, kullanıcı kontrolü, bina tasarımı ve bina hizmetleri boyutlarını içeren bütüncül bir degerlendirme sistemi olusturulmustur. BIM'in bina isletmesi ve yenilemesi için sahip oldugu potansiyeli kullanmak amacıyla, kullanıcı geri bildirimleri ile mekan, eleman ve aktörlerle olan iliskilerinin IFC standardında temsil edilmesi için IFC standardına ekleme yapılarak yeni bir entity olusturulmus ve IfcFeedback olarak isimlendirilmistir. Bu yaklasımı test etmek için gelistirilen prototip, kullanıcı modülünde kullanıcıların geri bildirimlerini, modelden seçerek girdikleri ilgili eleman veya mekan bilgisini ve bluetooth teknolojisi yardımıyla otomatik olarak alınan konum bilgisini kurulan IFC yapısı üzerinden BIM modeliyle iliskilendirerek saklamaktadır. Tesis yöneticisi modülü ise, kullanıcı tarafından girilen geri bildirimlerin mekân, eleman, bildirim türü ve zaman açısından filtrelenerek BIM modelinde bina elemanları ile iliskili olarak görüntülenmesi, raporlanması ve analiz edilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Gelistirilen prototip ITÜde yer alan Teknokent binasında test edilmis ve basarılı oldugu belirlenmistir. Gelistirilen sistem ile binaların daha etkin isletilebilmesi ve yenilenebilmesi için gerekli verinin karar vericilere etkin bir biçimde ulastırılabilecegi ve sonuçta çevresel (enerji verimliligi), ekonomik (çalısan verimliligi) ve sosyal (çalısan saglıgı) katma deger yaratılabilecegi düsünülmektedir.

Konu

Ofis binalarının kullanım ve yenileme evrelerinde kullanıcı geri bildirimlerinin etkin biçimde islenmesi hem enerji ve diger kaynakların tasarrufu, hem de çalısan saglıgı ve üretkenligi açısından son derece önemlidir. Ancak bina kullanıcılarından elde edilebilecek kullanıcı konumu ile eslenik geri bildirim, kullanıcının sikâyet sebebi, sikâyetle ilgili bina elemanı veya mekânı, ve sikâyet zamanı gibi önemli veriler mevcut uygulamalarda yapılandırılmıs olarak toplanamamakta ve karar vericilere etkin biçimde sunulamamaktadır. Projenin amacı, ofis binalarının kullanım asamasındaki performansının otomatik olarak takip edilebilmesi ve degerlendirilebilmesi için yapı bilgi modeli (BIM) ile entegre çalısan bir sistem gelistirilmesidir. Bu sistemde bina performansı, konum bazlı kullanıcı geri bildirimlerinin BIM modeli ile entegre edilmesi yoluyla temsil edilmis ve karar vericilere görsel bir formatta sunulmustur. Çalısmada, ofis binalarında enerji verimliliginin yanı sıra çalısan saglıgı ve üretkenligini de etkileyen termal, görsel, isitsel, alansal konfor, iç hava kalitesi, kullanıcı kontrolü, bina tasarımı ve bina hizmetleri boyutlarını içeren bütüncül bir degerlendirme sistemi olusturulmustur. BIM'in bina isletmesi ve yenilemesi için sahip oldugu potansiyeli kullanmak amacıyla, kullanıcı geri bildirimleri ile mekan, eleman ve aktörlerle olan iliskilerinin IFC standardında temsil edilmesi için IFC standardına ekleme yapılarak yeni bir entity olusturulmus ve IfcFeedback olarak isimlendirilmistir. Bu yaklasımı test etmek için gelistirilen prototip, kullanıcı modülünde kullanıcıların geri bildirimlerini, modelden seçerek girdikleri ilgili eleman veya mekan bilgisini ve bluetooth teknolojisi yardımıyla otomatik olarak alınan konum bilgisini kurulan IFC yapısı üzerinden BIM modeliyle iliskilendirerek saklamaktadır. Tesis yöneticisi modülü ise, kullanıcı tarafından girilen geri bildirimlerin mekân, eleman, bildirim türü ve zaman açısından filtrelenerek BIM modelinde bina elemanları ile iliskili olarak görüntülenmesi, raporlanması ve analiz edilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Gelistirilen prototip ITÜde yer alan Teknokent binasında test edilmis ve basarılı oldugu belirlenmistir. Gelistirilen sistem ile binaların daha etkin isletilebilmesi ve yenilenebilmesi için gerekli verinin karar vericilere etkin bir biçimde ulastırılabilecegi ve sonuçta çevresel (enerji verimliligi), ekonomik (çalısan verimliligi) ve sosyal (çalısan saglıgı) katma deger yaratılabilecegi düsünülmektedir.