PROJELER

Konu

Piroliz prosesi ve aktif karbon üretimi

Konu

Heterojen katalizör sentezi, karakterizasyonu ve testleri

Konu

Termal prosesler, piroliz ve gazlaştırma. Katalitik prosesler, Fischer-Tropsch ve metanasyon reaksiyonları

Konu

Biyokütle gazlaştırma, katalitik seramik filtre ve gaz ayırma & saflaştırma teknolojileri

Konu

Islak kireç taşı - alçı taşı baca gazı arıtma teknolojisinin geliştirilmesi

Konu

Projede, TRIJEN projesinin devamı olarak, kömürden sıvı yakıt üretimine yönelik Soma'da kurulumu devam etmekte olan pilot tesisin montaj çalışmalarının tamamlanması ve sistem testlerinin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, laboratuvar ölçekte yapılan çalışmalar sonucu tasarım ve imalatı yapılan gazlaştırma, gaz temizleme, CO2 ayırma, sıvı yakıt üretimi ve kalalizörü ile ilgili alanlarda teknoloji geliştirme çalışmaları ve sonuçların pilot ölçekte uygulanması hedeflenmiştir.

Konu

Proje süresince farklı biyokütle örneklerinin karakterizasyon çalışmaları gerçekleştirilmiş, gazlaştırma davranışları incelenmiştir. Biyokütle gazlaştırma çalışmaları sırasında çıkan emisyonların ölçümü için metod geliştirme çalışmalarında bulunulmuş, karşılaştırma testlerine katılım sağlanmıştır. Bu kapsamda, aromatik yapıdaki kükürtlü bileşiklerin ölçümü, katran bileşiklerinin iki farklı yöntemle örneklenmesi ve katran ölçümü için metot geliştirilmesi öne çıkan çalışmalardır.

Konu

Atık lastiklerden gazlaştırma yoluyla enerji eldesi ve gazlaştırma bakiyesi karbondan silisyum karbür üretimi

Konu

Projede, Gaz Temizleme İş Paketi'nde kömür ve biyokütle gazlaştırılması sırasında açığa çıkan sentez gazı içerisindeki H2S, amonyak, katran vb. bileşenlerin giderimi için sıcak ve soğuk gaz temizleme sistemlerinin geliştirilmesi çalışmaları yapılmıştır. Bu amaçla, öncelikle laboratuar ölçekli deney düzeneği kurularak, simule gazlarla kirletici giderim çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler yardımıyla, kabarcıklı/dolaşımlı akışkan yatak gazlaştırıcı ile entegre bir biçimde çalışan gaz temizleme sistemi (sabit yatak reaktörler, gaz yıkama sistemleri (scrubber)) tasarlanmıştır. Tasarlanan sistemler devreye alınarak işletilmiştir.