PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Projede plastik boruların deniz dibi su taşımacılığında kullanılması için yeni bir döşeme tekniği ve bu tekniğe uygun boru birleştirme metodu ve buna uygun yüksek yoğunluklu polietilen boru geliştirilmesi hedeflenmektedir.Bu çerçevede öncelikli olarak sistem tasarımı gerçekleştirilecek. Özellikle çok uzun deniz geçişlerinde deniz derinliğinin de çok fazla olduğu durumlarda boru hatlarının deniz dibine döşenmesi son derece zor ve zahmetli, hatta bazı durumlarda imkânsız (çok derin uygulamalarda kullanılan malzemenin basınç nedeniyle sürekli şekil değiştirmesi söz konusudur) olmaktadır. Bu tarz geçişlerin olduğu durumlarda deniz yüzeyinden sabit bir derinlikte boruların ters asma köprü şeklinde denizin dibine döşenmesi düşünülmektedir. Daha önce bu kavram için Mir Araştırma ve Geliştirme Şirketi tarafından bir patent alınmıştır. Bu uygulamanın hayata geçirilebilmesi için mukavemet, stabilite, deniz dibi akıntılar, akış problemleri, borunun dinamik davranışı vb. konularda ciddi çalışmalar yapılacaktır.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje kapsamında yapılan çalışmalar altı ana başlık altında toplanabilir İlk olarak boruların halka rijitliğini arttırmak amacıyla malzeme ve profil kesiti optimizasyonu çalışmaları yürütülmüştür Bu çalışmalarla uygun malzeme ve minimum malzeme kullanımına imkan verebilecek kesitin seçilmesi ile 40 a varan tasarruf elde edilmiştir Yapılan ikinci çalışmada ise polietilen malzeme için dünyada uygulaması bulunmayan sarmal sistemle yerinde üretim uygulaması geliştirilmiştir Bu kapsamda modüler sarma sistemi entegre tasarımı ve üretimi çalışmaları yapılmış ve başarılı sonuçlandırılmıştır Bu sayede özellikle büyük çaplı borular için karşılaşılan en önemli sorun olan nakliye maliyetleri ortadan kalkmış olacaktır Gerçekleştirilen üçüncü çalışma ekstrüzyonla profilli boru üretimidir Bşarılı bir şekilde tamamlanan bu çalışmalar sonucunda küçük çaplı korige boru üretim metodu geliştirilmiştir Yapılan dördüncü çalışma ile boru iç yüzeyinin geometrisi değiştirilerek akışa karşı direnç oluşturacak borular geliştirilmiştir Bu kapsamda farklı geometriler için akış modellemesi çalışmaları yapılmış eğim ve boru çapına göre boru iç yüzeyi geometrileri belirlenmiştir Yapılan beşinci çalışmada geliştirilen sarmal sistem ile halihazırda üretilemeyen 1600 mm den büyük çapların üretimi gerçekleştirilmiştir Son olarak üretilen sistemler için saha uygulaması çalışmaları yapılmış ve alınanaa geri bildirimle yapılan çalışmalar geliştirilmiştir

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Basınç Kaplarında Oluşan Çeşitli Geometrili Oyuklar Bölgesinde Üç Boyutlu Sıcaklık Gerilmelerinin Fotoelastisite Yöntemi ile İncelenmesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.