PROJELER

Konu

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER GENEL ARAŞTIRMA PROJESİ

Konu

Performans Pratikleri: Bağlama Çalıp Söyleyen Kadınlar

Konu

20 yüzyıldan günümüze bağlama çalıp söyleyen kadınların performanslarının toplumsal cinsiyet açısından incelenmesi

Konu

Uluslararası İşbirliğini Destekleme Programı Projeleri Link Projeleri

Konu

Alman Devleti tarafından desteklenen ve Osmanlı Müziği arşivi oluşturmak ve belli bir nota sistemi ile notaya alınması

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Kimlik ve Anlam Bağlamında Türkiye’de Caz

Konu

Türkiye nin farklı yörelerinde ve arşivlerinde müzikoloji ve etnomüzikoloji disiplinleri içerisindeki güncel araştırma yöntemleri uyarınca çalışmalar yapmak arşiv çalışmaları ve alan araştırmaları yoluyla elden edilen verilerin akademik ölçütlere uygun olarak yayınlanmasını teşvik ederek bilimsel alana katkı sağlamak derlemelerde elde edilen verilerden görsel işitsel ve basılı yayınlar üreterek bir halk müziği arşivi meydana getirmek saha çalışmasına dayalı veriler üzerinden halk müziği çalışma yöntemlerini gözden geçirerek yeni çalışma alanları ve prensipleri önermek halk müziği teorisi konusunda yeni yaklaşımlar geliştirmek kültürel alana dair farkındalığı artırarak sanatın yaratıcı sürecine kaynak oluşturmak ve oluşturulan kaynaklar üzerinden uygulama toplulukları kurmaktır

Konu

Tanbur İçin Kayıt Teknikleri

Konu

Muş Halk Türküleri