PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Lazer Tarama, Yersel Fotogrametri, Üç Boyutlu Yüz Tanımlama, Kilit Nokta Bulucu, Kilit Nokta Tanımlayıcı, Nokta Bulutu,

Konu

SYM farklı yöntemlerle üretilmekle beraber, en yaygın üretim yöntemi hava fotogrametrisidir. Bu yöntemle üretilen modeller ise topoğrafik harita üretimi, arazi kullanımı planlaması, arkeolojik çalışmalar, havza analizleri, enerji nakil hatları kontrolü ve benzeri pek çok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. Günümüzde İnsansız Hava Araçları (İHA) fotogrametrik yöntemle SYM üretimi amacıyla yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu proje kapsamında, İHA aracılığıyla elde edilen görüntülerle üç boyutlu sayısal yüzey modeli oluşturulabilmesi için görüntü eşleştirme algoritmaları irdelenerek performansları değerlendirilecektir. Bu algoritmalar arasında daha iyi sonuç verebileceği düşünülen algoritmalardan Thin Plate Splines algoritması ele alınarak geliştirilecek ve test edilecektir.Algoritmanın geliştirilmiş halinin eşleştirme hassasiyetini iyileştirmesi ve kullanımıyla distorsiyonu yüksek görüntülerin daha doğruluklu bir biçimde eşleştirilebilmesi mümkün olacaktır. Sayısal yüzey modeli veya diğer fotogrametrik üç boyutlu ürünlerin üretilmesinde kullanılan ticari yazılımlara olan bağlılığın önerilen algoritmanın kullanılmasıyla azaltılması beklenmektedir.Çalışma kapsamında kullanılacak donanım ve yazılım olarak, proje kapsamında temin edilmek istenilen bir adet fotogrametrik değerlendirme yazılımının yanı sıra, İHA ile elde edilen görüntüler, mevcut olan bir adet kamera ve Fotogrametri ve Ölçme Tekniği Laboratuvarları olanaklarından da yararlanılacaktır. Çalışma kapsamında yersel ölçmeler ile yer kontrol noktası ağı kurulacak, çekilen görüntülerle oluşturulacak olan yüzey modeli bu ağ ile koordinatlandırılacak ve test edilecektir

Konu

Sayısal yüzey modeli (SYM) yeryüzünde yer alan tüm objelerin üç boyutlu olarak temsilidir. SYM farklı yöntemlerle üretilmekle beraber, en yaygın üretim yöntemi hava fotogrametrisidir. Bu yöntemle üretilen modeller ise topoğrafik harita üretimi, arazi kullanımı planlaması, arkeolojik çalışmalar, havza analizleri, enerji nakil hatları kontrolü ve benzeri pek çok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. Günümüzde İnsansız Hava Araçları (İHA) fotogrametrik yöntemle SYM üretimi amacıyla yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Görüntü eşleştirme, görüntü işleme ve bilgisayarla görme alanlarında üzerine çalışılan bir konu olarak değerlendirilmektedir. Çekilen resimlerin eşleştirilmesinin yüksek doğrulukla yapılamaması durumunda üretilen yüzey modelinin konum doğruluğu düşmektedir. Bu proje kapsamında, İHA aracılığıyla elde edilen görüntülerle üç boyutlu sayısal yüzey modeli oluşturulabilmesi için görüntü eşleştirme algoritmaları irdelenerek performansları değerlendirilecektir. Bu algoritmalar arasında daha iyi sonuç verebileceği düşünülen algoritmalardan Thin Plate Splines (TPS, İnce Plaka Eğrileri / İPE) algoritması ele alınarak geliştirilecek ve test edilecektir. Algoritmanın geliştirilmiş halinin eşleştirme hassasiyetini iyileştirmesi ve kullanımıyla distorsiyonu yüksek görüntülerin daha doğruluklu bir biçimde eşleştirilebilmesi mümkün olacaktır. Sayısal yüzey modeli veya diğer fotogrametrik üç boyutlu ürünlerin üretilmesinde kullanılan ticari yazılımlara olan bağlılığın önerilen algoritmanın kullanılmasıyla azaltılması beklenmektedir. Çalışma kapsamında kullanılacak donanım ve yazılım olarak, proje kapsamında temin edilmek istenilen bir adet fotogrametrik değerlendirme yazılımının yanı sıra, İHA ile elde edilen görüntüler, mevcut olan bir adet kamera ve Fotogrametri ve Ölçme Tekniği Laboratuvarları olanaklarından da yararlanılacaktır. Çalışma kapsamında yersel ölçmeler ile yer kontrol noktası ağı kurulacak, çekilen görüntülerle oluşturulacak olan yüzey modeli bu ağ ile koordinatlandırılacak ve test edilecektir.