PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Projenin temel konusu yeni filiz girişim fikirlerinin değerlendirilerek “yatırım yapılabilir”/”yatırım yapılamaz” kararlarının verilmesi ve yatırımcıların stratejik beklentileri doğrultusunda girişimci-yatırımcı eşleştirmelerinin gerçekleştirilmesidir.

Konu

İş Değerlendirme

Konu

İş Değerlendirme

Konu

İş Değerlendirme

Konu

İş Değerlendirme

Konu

Otomasyon Bakımcılık, Mekatronik Bakımcılık, Devreye Alma Teknisyenliği ve Ürge Test Teknisyenliği Unvanlarının Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanmasına Yönelik Ön Hazırlıkların Gerçekleştirilmesi

Konu

İş Değerlendirme

Konu

İş Değerlendirme Projesi

Konu

Norm Kadro Analizi Projesi

Konu

İş değerlendirme

Konu

Türkiye Mekânsal Strateji Planının Hazırlanması

Konu

İş Değerlendirme Projesi

Konu

İş Değerlendirme Projesi

Konu

İş Değerlendirme Projesi

Konu

İş Değerlendirme Projesi

Konu

İş Değerlendirme Projesi

Konu

İnsan Kaynakları Yönetimi Projesi

Konu

Tedarik Zinciri Risk Yönetimi

Konu

İnsan Kaynakları Yönetimi Projesi

Konu

İnsan Kaynakları Yönetimi Projesi

Konu

Organizasyonel Modülerliğin Ölçülmesi ve Stratejik Esneklik Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

Konu

Proje Risk Değerlendirme

Konu

İş Değerlendirme Projesi

Konu

Rekabet Yönetimi

Konu

Rekabet Yönetimi

Konu

İnsan Kaynakları Yönetimi Projesi