PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Viskoelastik (zamana bağlı elastik) davranış gösteren plakların, öncelikli olarak statik benzeri davranışı Maxwell modeli Hellinger-Reissner varyasyonel prensibi kullanılarak zaman adımlarında iteratif sonlu elemanlar çözümleri yapılarak gerçekleştirilecektir. Proje kapsamında Mindlin plak teorisi kullanılarak düzlem taşıyıcı sistem kayma etkileri gözetilerek modellenecek, Maxwell malzeme modeli de diferansiyel formu ile alınarak zaman uzayında çözümü gerçekleştirilecektir. Bu amaçla adapte edilen sonlu eleman formülasyonuna zaman uzayında ilerlemeyi sağlayacak algoritma geliştirilecektir. Proje çalışmasında kullanılacak karışık sonlu elemanlar formülasyonu ile daha kapsamlı ve hassas çözümlerin elde edilmesi beklenmektedir. Karışık sonlu eleman çözümünün gerilme türünde büyüklükleri de doğrudan çözümde sunması ile yer değiştirmelerle birlikte kuvvet ve moment tipi büyüklükler de elde edilecektir. Bu çözüm yöntemi mühendislik tasarımı açısından çok önemli olan gerilme hesaplamalarının hassasiyetine de katkı sağlayacaktır.