PROJELER

Konu

Hatay İli Genelinde mevcut durum irdelenerek ve geleceğe yönelik kestirimler yapılarak, Kentin Ulaşım Ana Planının Hazırlanması