PROJELER

Konu

projenin amacı özellikle İstanbul Boğazı kuzey bölgesi için gemilerden kaynaklı deniz kirliliğini algılama, takip ve analiz sisteminin geliştirmektir. İstanbul Boğazı mevcut deniz kirliliği tespiti ve takibi ilgili makamların rutin göz kontrolleri helikopter aracılığı ile sağlanmaktadır. Bu projede uzaktan algılama teknolojileri kullanılarak gemilerden kaynaklı kirlilik tespiti tasarlanacak ve deniz çevresinin, kıyı şeridinin ve insan sağlığının korumasını amaçlamaktadır.

Konu

Avrupa Birliği Erasmus Programı Ana Eylem 2 Mesleki Eğitim Alanı Stratejik Ortaklıklar kapsamında desteklenen 24 ay süreli, 03.12.2019 tarih, 2019-1TR01-KA202-076813 sayı ve “Maritime Health Training for Seafarers and Doctors”

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Denizcilik sektöründe enerji verimliliğine yönelik eğitim uygulamalarıyla 24 ay sürmesi planlanan yenilikçi bir projedir.

Konu

The Project takes the first steps on developing a joint and fully open method toolbox for risk assessments of spills resulting from maritime accidents.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Gemi kaptanları için gemide enerji tüketimini en aza indirecek karar destek sisteminin oluşturulması