PROJELER

Konu

Ayatekla (Meryemlik) arkeolojik alanındaki Kuzey Kilise'nin belgelenmesi, alandaki dini yapıların birbirleri ile ilişkilerinin incelenmesi. T.C. Turizm ve Kültür Bakanlığı’ndan verilen izinle gerçekleştirilen mimari ve arkeolojik yüzey araştırması kapsamında bir alt proje olarak yürütülmektedir.

Konu

Ortaçağ'da İzmir'in ve çevresinin Bizans ve Osmanlı dönemleri arasında dönüşümü ele alınmaktadır. Bilge Ar dahil olduğu ekiple proje kapsamında "Investigation of Grain Cycle in Gediz Valley; Agricultural Land-Use and Infrastructures" başlıklı araştırmayı yürütmektedir.

Konu

Güney nekropolde belgeleme çalışması,Kuzey nekropolde tespit çalışması,Ayatekla Ören yeri vaziyet planının gtincellenmesi, üç boyutlu topografik modelinhazırlanmasr,Mimari süsleme,çlemanlarrrun tespiti ve belgelenmesi,Ayatekla Ören yeri’xxnde bulunan su yapılarının incelenmesi,Ayatekla Baziikasl’xxnın incelenmesi ve belgelenmesi.

Konu

İstanbul Teknik Üniversitesi-İstanbul Alman Arkeoloji Enstitüsü ortak çalışması Kırklareli, Yoğuntaş Köyü’nde yer alan Polos (Skopelos) adlı Bizans Kalesi ile yakın çevresindeki Yündalan, Kuzulu, Keçikalesi ve Erikler Hasar kalelerinde T.C. Turizm ve Kültür Bakanlığı’xxndan verilen izinle gerçekleştirilen mimari ve arkeolojik yüzey araştırması çalışması

Konu

İstanbul Teknik Üniversitesi-İstanbul Alman Arkeoloji Enstitüsü ortak çalışması Kırklareli, Yoğuntaş Köyü’nde yer alan Polos (Skopelos) adlı Bizans Kalesinde T.C. Turizm ve Kültür Bakanlığı’ndan verilen izinle gerçekleştirilen mimari ve arkeolojik yüzey araştırması çalışması