PROJELER

Konu

1002 - Hızlı Destek

Konu

Bu projedeki amaç Holmiyum atomunun belirlenen bölgede gözlemlenen spektral çizgilerini sınıflandırmak ince yapı enerji seviyelerine ait yeni aşırı ince yapı sabitlerini belirlemektir Bu çerçevede belirlenen hedefler Ho elementinin atomik veri tablolarda tanımlanmamış alt ve üst enerji seviyeleri belirlenmemiş spektral çizgilerin spektroskopik sınıflandırmasını yapmak Deneysel olarak bilinen enerji seviyeleri ile sınıflandırılamayan çizgileri LIFS metodu ile inceleyerek tek ve çift pariteye sahip yeni enerji seviyeleri bulmak aynı zamanda bu enerji seviyelerine ait manyetik dipol aşırı ince yapı sabitleri ile elektrik kuadrapol aşırı ince yapı sabitlerini saptamak

Konu

Laser

Konu

Laser

Konu

Laser

Konu

TUZAKLANMIŞ BİYOLOİK ÖRNEKLERİN RAMAN SPEKTROSKOPİ İLE İNCELENMESİ