PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

bakım hizmetlerinin salgın koşullarında kamu yatırımları yoluyla genişletilmesi, birçok ekonomik ve sosyal soruna eşzamanlı olarak çözüm sunacaktır: ekonomik büyüme sürecinin tesis edilmesi ve işsizliğin azaltılmasının yanı sıra kadınların ağırlıklı olarak çalıştığı bakım hizmetlerinde yaratılan yeni iş olanakları, kadın nüfusun işgücü piyasalarına entegrasyonunu temin edecektir. Kadınlar üzerindeki COVID-19 salgını ile daha da artan evlerdeki bakım yükünün hafifletilmesi sayesinde, kadınların ve aile üyelerinin iş ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesi söz konusu olacaktır. Bu şekilde, bakım hizmetleri altyapısının genişletilmesi ile eşitlikçi, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir büyüme süreci tesis edilebilecektir. ILO (2020)’nin de belirttiği gibi, sosyal koruma sistemleri ve sosyal hizmetler alanında kamusal altyapının mevcudiyeti, toplumların acil durumlarla başa çıkmalarına olanak vererek ve gelecekteki olası krizlerin etkilerini hafifleterek, direncini arttırmaktadır.

Konu

İTÜ Nova üzerinden ILO ve UN Women destekli araştırma projesi

Konu

This project aims to develop a platform through which vocational education systems and the labor market, especially the SMEs, communicate interactively, while one side voting for/valuing the skills they need and the other side, that’s the vocational systems answers by updating the current curriculum. Also, the training content developed on skills analysis and mapping through the ECVET Skills Platform is considered to serve the quality of vocational education and training systems, giving the experts responsible for teaching technical skills the mission of teaching also the personal and conceptual skills.The target group of the project is vocational education and training institutions, teachers/trainers in VET, SMEs, employers, decision-makers, non-governmental organizations, and trainees. It aims at creating a channel among the members of the target group to keep them updated about the needs and requirements of the firms and the provided skills at educational institutions.

Konu

Ulkemizde enerji, uretim ve ticaret sureclerinden sonra iletim aşamasında merkezi bir sistemle yönetilir. Enerji sektörundeki tum oyuncular için, artan talep, dengesizlik yaratan uretim kaynak ve araçları, ve yetersizlik gösteren şebeke altyapıları gibi sebeplerle guclu tahmin araçlarına gereksinim duyulur. Enerji piyasalarında kısa, orta ve uzun vadedeki işlemler, ana faktör olan talep sonucu oluşmaktadır. Öyle ki, uzun vadeli talep tahminleri, uretim ve iletim fonksiyonları için, kapasite ihtiyacı, verim hesabı, yeni kaynak arayışı adımlar için ışık tutmaktadır. Trafo merkezleri için yeni bağlantılar, dağıtım kanalları için altyapı ve şebeke çalışmaları da eylemler zincirinin yansımasında yer alır. Ayrıca elektrik enerjisinin ticareti ve yeni politikalar, projeler talep tahminlerine dayalı olarak değerlendirilir. Ülkemizde gelir seviyesinin artması ile birlikte elektrik enerjisi tuketiminin hanehalkı tarafından kullanılan kısmında da buyuk pay artışı gorulmektedir. Bu durum, ekonomik gelirin yanısıra, hava şartları (iklim etkisi), gelisen ve ulasılabilirligi artan teknoloji ile birlikte sayısı artan teknolojik cihazlar, tuketiciye yansıyan elektrik ve yakıt (dogal gaz) fiyatları gibi pek çok etkenle tanımlanabilir. Bu projede, hanehalkı elektrik enerjisi kullanımını etkileyen etkenler incelenecek ve seçilen faktörlerle talep tahmini yapabilmek için bir optimizasyon modeli oluşturularak, uygulanacaktır.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.