PROJELER

Konu

Proje kapsamında yüksek voltaj kapasiteli batarya sistemlerine Otomotiv Açık Sistem Mimarisi (AutoSAR) uyumlu SOC, SOH, SOP, vb. yazılım modelleri geliştirilerek, HIL sistemi ortamında test edilmektedir.

Konu

1/80 boyutlarında Duisburg Test-Case gemisinin uzaktan kumandalı olarak tasarlanması ve deneysel hidroakustik ve hidrostatik analizlerinin yapılmıştır. Ayrıca dümen otopilotu için gerekli katsya

Konu

Proje kapsamında Havacılık ve Uzay Alanındaki güncel alanlarda bilimsel içerik üretilmiş ve bu kapsamda derslerde de kullanılabilecek bir açık kaynak materyal oluşturulmuştur. İlgili proje kapsamında 2 yabancı üniversite (Bükreş Teknik ve Berlin Teknik Üniversiteleri) ile birlikte toplam 4 tane partner üniversite bulunmaktaydı. İstanbul Teknik Üniversitesi tarafının proje yürütücülüğü tarafımca gerçekleştirilmiştir. http://www.stoa-uav.com

Konu

Proje kapsamında hareketi için yüksek güç kapasitesi gerektiren bir Stewart Platformunun geliştirilmesi amacıyla ilk defa yerli olarak geliştirilmiş ve demo olarak sunulmuştur.

Konu

Yeni Nesil Dikey İniş Kalkış Yapabilen Döner Kanatlı Hava Araçlarının incelenmesi, modellenmesi ve kontrolü

Konu

Proje kapsamında uzay araçlarının yönelim kontrolüne yönelik 2/3 serbestlik dereceli Reaksiyon Tekeri geliştirilmiş ve çalışma mekanızması araştırılmış, açısal yönelim belirlemeye yönelik kontrol kontrol algoritmaları geliştirilmiştir.

Konu

Proje kapsamında Askeri Kara Taşıtlarının Elektronik Sistemlerinin ve Kontrol Yazılımlarının geliştirilmesi ve doğrulanması amacıyla HIL (Hardware-in-the-Loop [Döngüde Donanım]) sistemi geliştirilmiştir.