PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Doğrudan Enerji Dönüşümü ve Enerji Depolaması , LSPMSM, enerji verimliliği, IE4,

Konu

Dünyada artan nüfus ve kişi başına düşen enerji tüketiminin artmasına paralel olarak sınırlı olan doğal enerji kaynaklarının hızla azaldığı bilinmektedir. Bu doğrultuda, devletler yeni enerji kaynaklarının araştırılması ve bir yandan da enerjinin dikkatli tüketimi konusunda bilinç kazandırma politikaları yürüterek mevcut kaynaklarını korumaya çalışmaktadır. Ülkemizde endüstride tüketilen enerjinin yaklaşık 70’inin elektrik motorları tarafından harcandığı bilinmektedir. Enerji verimliliğini arttırma politikasına bağlı olarak yüksek verimlilik sınıfındaki motorların kullanımı şart koşulmaktadır. Mevcut asenkron motor teknolojisinin IE4 sınıfı verimlilik değerlerini sağlamak konusunda yeterli olmadığı bilinmektedir. Sürekli mıknatıslı senkron motorlar endüstrinin yüksek verim talebini karşılayacak bir çözüm olarak görülmektedir. Bu motorların asenkron motorlara kıyasla verimleri ve güç faktörleri daha yüksektir, çalışma sıcaklıkları daha düşüktür. Endüstride kullanılan asenkron motorlar ağırlıklı olarak 2.2 kW ve 4 kW güç aralığındadır. Ülkemizde bu güçler için IE4 verim sınıfında motor üretimi henüz yapılmamaktadır. Projede sürekli mıknatıslı senkron motor teknolojisi kullanılarak bu güçler için IE4 verimlilik sınıfına ulaşılacaktır. Tasarlanan motorlar halen kullanılmakta olan asenkron motorları idame edeceği için senkron motorun da aynı standartlara uyumlu olması projenin teknik gereklilikleri arasında yer almaktadır. Bu proje kapsamında Arçelik A.Ş. ortaklığında ülkemizde henüz üretilmeyen 400V geriliminde 2.2 kW ve 4 kW güç seviyeleri için IE4 verimlilik sınıfına sahip sürekli mıknatıslı senkron motor tasarımı ve prototip imalatı yapılması amaçlanmaktadır. Proje ile hedeflenen sonuca ulaşılması durumunda motorun seri üretim hazırlıkları yapılarak motorun ticarileşmesi sağlanacaktır. Bu projedeki motivasyonumuz, proje sonucunda IE4 ve üstü verimlilik seviyesine sahip motor teknolojisini millileştirmek, sürekli mıknatıslı motor teknolojisi hakkında bilgi birikimi ve yetkinlik kazanmaktır.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Bu projenin amacı, özgün bir elektrikli araç sürüş sistemi tasarlamak ve üretmektir. Araç gövdesi ve şasisi temin edilerek, elektrikli tahriki sağlayacak elektrik motoru, güç elektroniği ve kontrol devreleri tasarlanacak ve imal edilecektir. Yüksek erimli, sürekli mıknatıslı elektrik motoru özel olarak bilgisayarda tasarlanacak ve hizmet alımı ile imal edilecektir. Aynı şekilde, güç elektroniği ve kontrol devreleri de özgün olarak tasarlanacak ve gerçekleştirilecektir. Ayrıca elektrikli aracın enerji yönetim sistemi de bilgisayar tabanlı olarak gerçekleştirilecektir. Fosil yakıtların azalmakta olduğu günümüzde, araçlar için geliştirilen alternatif sistemlerin önemi giderek artmaktadır. Bunun sonucunda, elektrikli araçlar üzerine çalışmalarda çok büyük artışlar olmuştur. Bu çalışmalar kapsamında en önemli çalışma alanları, elektrik makinası tasarımı, güç elektroniği sürüş devreleri, akü teknolojisi ve enerji yönetim sistemleridir. Proje kapsamında, gövdesi ve şasisi temin edilecek bir araç tümüyle elektrikli araç haline getirilecektir. Özel tipte elektrik makinası, sürüş devreleri ve kontrol sistemi özgün olarak tasarlanacak ve imal edilecektir. Sistemlerin araçla entegrasyonu sağlanacak ve sonuçlar yol deneyleri ile belirlenecektir. Yapılacak tam elektrikli araç, İTÜ tanıtımlarında ve öğrencilerin ileri araştırmaları amacıyla kullanılacaktır. Ayrıca proje grubu, elektrikli araçlar konusunda farkındalık toplantıları düzenleyecektir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.