İLETİŞİM

 

baysalu@itu.edu.tr
İstanbul Teknik Üniversitesi 
İşletme Fakültesi - A404 
Beşiktaş / İstanbul