PROJELER

Konu

SİSTEM BİYOLOJİSİ VE BİYOİNFORMATİK STRATEJİK AR-GE PROJE ÇAĞRISI

Konu

Bu projede, gliomalardan başlayarak tümörlerin daha agresif hale gelmesindeki genomik etkenler araştırılacaktır. Tümörlerin agresifleşmesinde, hücre bölünme hızındaki artış gibi fenotipik faktörlerin altında yatan, genomik faktörlerin belirlenmesi önemli bir sorudur. Günümüzde genomik teknolojinin hızla gelişmesi ile veri üretilmesi daha ekonomik hale gelmiş ve büyük çaplı veri setleri elde edilebilmeye başlanmıştır. Bu projede belirtilen veriler kullanılarak, öncelikle değişik kanserlerde birbirleri ile benzerlik gösteren tümör alt gruplarını tanımlayıp, sonra farklı tümörlere ve alt gruplara ait agresifleşme ile korelasyon gösteren faktörleri tespit edilmesi amaçlanmıştır. Son olarak bu faktörlerin karşılaştırılıp, bir çok kanser için geçerli ilaç hedefi olabilecek ortak genler veya yolakların bulunmasına çalışılacaktır.

Konu

The main objective of this research project is to gain insight into the clonal selection and clonal developmental patterns of GBM development, which is critical in order to develop improved therapies. A recently generated data set, unique in terms of detailed sampling of homogeneous and heterogeneous tumorigenic populations from spatially distant locations of brain tissue, will be used to address this aim, in combination with previously generated data sets using glioma stem cell (GSC) lines and large-scale patient tumor data sets such as The Cancer Genome Atlas (TCGA) .