PROJELER

Konu

1001 - Araştırma

Konu

Bu çalışmada zirkonyum esaslı metalik camlarda zirkonyum ile beraber esas metal olarak değişen oranlarda hafniyum kullanımının ve bileşimin ıtriyum ile mikroalaşımlanmasının sisteme olan etkisi incelenecektir Ark ile ergitme ve emme döküm yöntemiyle üretilecek 3 mm yarıçapındaki zirkonyum esaslı metalik cam çubukların camlaşma eğilimleri ve termal kararlılıklarının bileşime bağlı değişimleri üzerinde çalışılacaktır Camlaşma eğiliminde önemli bir parametre olan bileşimlerdeki oksijen oranının ölçümü yaş kimyasal analizle gerçekleştirilecektir Üretilen numunelerin XRD DSC SEM ve TEM yöntemlerinden faydalanılarak mikroyapı analizleri yapılacaktır Ayrıca mekanik özelliklerini belirlemek adına mekanik testler gerçekleştirilecektir

Konu

Bu projenin konusunu elementel malzemelerden hareketle düşük maliyetli ve yüksek hızda üretim olanağı sağlayan SHS yöntemiyle şekil hafızalı alaşım özelliklerine sahip Ni Ti Cu Ni Ti Nb ve Ni Ti Fe sistemlerinin üretimlerinin detaylı incelenmesi ve bu ürünlerin morfolojik ve termomekanik özelliklerinin incelenmesi oluşturmaktadır

Konu

Bu projenin konusu oksit malzemelerden hareketle düşük maliyetli ve yüksek hızda üretim olanağı sağlayan SHS yöntemiyle Cr V Nb Mn Ta gibi elementlerle dop edilmiş Mo2NiB2 Ni Mo2FeB2 Fe MoCoB Co gibi sermetlerin eldesi için en uygun üretim parametrelerinin belirlenmesi ürün özelliklerinin detaylı incelenmesi ve bu süreçlerin çelik ve titanyum altlık üzerinde de gerçekleştirilerek yüksek darbe mekanik aşınma ve korozyon direncine sahip bir koruyucu kaplama sert dolgu eldesi çalışmaları olacaktır

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.