PROJELER

Konu

Büyük kentlerde ulaşım yoksulluğunun ortaya çıkardığı sosyo-mekânsal eşitsizliklerin kapsayıcı ulaşım bağlamında nasıl azaltılabileceğine yanıt aramak üzere, ulaşımdan kaynaklı sosyo-mekânsal eşitsizliklerin etkenlerinin ve sonuçlarının ulaşım yoksulluğu kavramsallaştırması çerçevesinde incelenmesi ve ulaşım yoksulluğunu oluşturan eşitsizliklerin dinamikleri üzerine derlenen veriler ve analizlerle ulaşım planlamasının üst hedefi olarak konumlandırılabilecek kapsayıcı ulaşım hedefi doğrultusunda sosyo-mekânsal eşitsizliklerin azaltılmasına yönelik bir model önerisinin geliştirilmesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Marmara Belediyeler Birliği, İTÜNOVA Teknoloji AŞ.

Konu

1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 97/d uyarınca, Cumhurbaşkanlığı Birinci 100 Günlük Eylem Planı Kapsamında, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü ile İstanbul Teknik Üniversitesi arasında yürütülmüştür.

Konu

1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 97/d uyarınca, Cumhurbaşkanlığı Birinci 100 Günlük Eylem Planı Kapsamında, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü ile İstanbul Teknik Üniversitesi arasında yürütülmüştür.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.