PROJELER

Konu

Elektrospun nanofiber kompozit membranların üretimi ve desalinasyon sistemlerinde kullanılarak tuzlu su arıtma performanslarının incelenmesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Endüstriyel Atıksulardan Kıymetli Metallerin Geri Kazanımı için Polimer İçeren Membranların Üretimi ve Uygulanması

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Venöz Dönüşe Implant Edilebilen Akıllı Prototip Kan Oksijenatörü üretimine uygun membranların üretimi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.