PROJELER

Konu

TÜBİTAK 2221 Programı kapsamında Prof Dr Mirjam Cvetic in ziyareti desteklenecektir

Konu

TÜBİTAK 2221 Programı kapsamında Prof Dr Mirjam Cvetic in ziyareti desteklenmiştir

Konu

Genel görelilik evrenin işleyişini makro boyutta ele alırken kuantum alan kuramı mikro boyuttaki işleyişi konu alır Projede genel göreliliğin öngördüğü bazı kesin çözümler genel görelilik parçacık hareketleri ve kuantum alan kuramı bu objelerin etkisindeki kuantum alanların davranışları yönünden araştırılacaktır Araştırmaların analitik kısımları sembolik hesaplamayla çalışılacaktır Bu da halen yeterince anlaşılmış olmayan Heun denklemi gibi yüksek tekillik sayısına sahip diferansiyel denklemlerin çalışılmasına olanak tanıyacak ve literatüre büyük katkı sağlayacaktır Kesin çözüm bulunamayan durumlarda sayısal hesaplama yöntemleri kullanılacaktır Dünyada modern paralel hesaplamada grafik işlemciler ön plana çıkmaya başlamıştır Projenin sayısal kısımlarında CUDA kullanılarak grafik işlemci ile hesap yapılacaktır