PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Eskişehir Kocakır Mevkiinde Ekolojik Yerleşme Planlaması ve Kentsel Tasarımı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri Müdürlüğü

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Yeraltı kömür gazlaştırma

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Yeraltında Kömür Gazlaştırma

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Seralarda iklimlendirme problemleri çok fazla değişkene bağlı ve karmaşıktır. Ticari boyutlardaki seraların hacimleri büyük olduğundan dolayı sera içi iklimin kontrol edilmesi ve üniform koşulların elde edilmesi zordur. Ülkemizdeki seraların en büyük problemlerinden biri sera içerisinde sıcaklık, nem gibi iklim parametrelerinin dağılımının homojen olarak elde edilememesidir. Seranın kuzey ve güney arasında sıcaklık ve nem farkından dolayı iki bölge arasında ürün ve kalite farkı meydana gelmektedir. Bu durum ölçüm sistemlerinin maliyetli ve uygulaması zor olduğu için tecrübeler sonucu saptanmıştır. Diğer bir durum ise düşey yöndeki sıcaklık farkından dolayı ürün verimi ve kalitesinin düşmesidir. Önerilen proje ile seralardaki iklim şartlarının modellenmesi sayısal yöntemler kullanılarak yapılmıştır. Sera HAD modeli Fluent® programı kullanılarak iş istasyonunda oluşturulmuştur. Proje kapsamında geliştirilen HAD modelinde 6.000 m2 alana sahip Mir Araştırma ve Geliştirme A.Ş. firmasına ait Ar-Ge serası kullanılmıştır. Ar-Ge serasındaki çoklu ölçüm sistemi ve mevcut altyapı kullanılmıştır. Ar-Ge serasında dış iklim verilerinin ölçümü için meteoroloji istasyonu mevcuttur. İç hacimde ise sıcaklık ve nem verilerini çoklu noktadan ölçüm yapılabilecek sistem bulunmaktadır. Projeyi özgün kılan özelliklerden biri de üretim yapılan bir Ar-Ge serasında uygulama yapılmış olmasıdır. Üçüncü iş paketinde Ar-Ge serasındaki deney düzeneği geliştirilmiş ve ölçümler yapılmıştır. Dördüncü iş paketinde sayısal çözüm yöntemi ile deneysel veriler karşılaştırılarak yöntemin kullanılabilirliği doğrulanmıştır. Projenin beşinci iş paketinde ise literatür araştırması sonucunda elde edilen problemlerin en önemlisi seçilmiş, önceki iş paketlerinde elde edilen çözüm yöntemi kullanılarak sayısal çözümler Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezinde (UYBHM) bulunan yüksek hesaplama kabiliyetine sahip bilgisayarlarda yapılmıştır.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Bu projede diğer yöntemler ile üretimi belli açılardan zorluk gösteren yüksek katma değere sahip yüksek kalitede kontrol edilebilir ortalama boyut kontrol edilebilir boyut dağılımı ve saflıkta B4C partiküllerin ve kaplamaların endüstriyel taleplere uygun hızlarında üretimi mümkün kılan DC plazma ve indüktif ısıtma teknolojisine dayalı yöntemler geliştirilmesi ve geriştirilecek bu yöntemler ile partikül ve kaplama üretimi ve karakterizasyonu konusunda sistematik bir çalışma yürütülmesi hedeflenmektedir Nihai hedef ülkemiz bor kaynaklarından yüksek katma değere sahip ara ürünler edilmesi dışa bağımlılığın azaltılması ihrac edilebilir B4C ürün üretimi ile ülke ekonomisine girdinin arttırılması iç piyasaya B4C sunumunun arttırılarak ilgili teknolojilerin gelişiminin tetiklenmesi know how oluşturularak taleplere uygun özelliklerde B4C üretim ihtiyacına cevap verilebilmesi yeni bir perspektif oluşturularak bundan sonra yapılabilecek AR GE projelerine temel oluşturulmasıdır

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

BOREN Araştırma projesi Proje no 2013 ç0382

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.