PROJELER

Konu

Üç Ürünlü Ağır ortam Siklonu çalışma parametrelerinin ve siklon geometrisinin ikinci ayırma ünitesindeki ayırma yoğunluğunun kontrol edilebilirliği üzerine etkisi incelenecektir.

Konu

Çok ince Boyutlu Taneciklerin Flotasyonunda yeni teknolojiler ve mekanizmalar

Konu

Bentonit soda ile aktivasyon aktive bentonitlerin özelliklerinin değişimleri

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Tane şekli ve pürüzlülüğünün flotasyona etkisinin araştırılması

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Sol gel ve fiziksel kimyasal adsorpsiyon yöntemleri ile boyada kullanılabilecek alternatif yeni bir malzeme geliştirilmesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Kolemanit cevherinin zenginleştirilmesi ve eş zamanlı As giderimi