PROJELER

Konu

Bina stoğu değerlendirmesi, hasargörebilirlik ilişkilerinin geliştirilmesi, hasar olasılık analizi, prim analizi

Konu

Yazılım Geliştirme

Konu

6306 sayılı kanunun uygulama yönetmeliği kapsamında betonarme ve yığma binaların risk durumlarının sahada incelenmesi

Konu

Doğal Afetler Sonrası Yapısal Hasar Tespit

Konu

Deprem Mühendisliği

Konu

Deprem Mühendisliği

Konu

Doğal Afetler Sonrası Yapısal Hasar Tespit

Konu

Deprem Mühendisliği

Konu

Deprem Mühendisliği

Konu

Deprem Mühendisliği

Konu

Betonarme Yapıların Değerlendirilmesi

Konu

Afet Yönetimi