PROJELER

Konu

Höyük kazısı

Konu

Hacımusalar Höyük arkeolojik kazısı

Konu

Hacımusalar Höyük arkeolojik kazısı, restorasyon ve koruma projeleri

Konu

Hacımusalar Höyük Arkeolojik Kazısı

Konu

Burdur Gölü ve Çevresinin Paleoiklimsel, Paleoçevre ve Arkeolojik Açıdan İncelenmesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Malatya İli, Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ, Yazıhan ve Arguvan ilçeleri Yüzey Araştırması

Konu

Güneybatı Anadolu Bölgesi’nin Erken Tunç Çağı-Erken Demir Çağı (yaklaşık kal. G.Ö. 5000-3000) zaman aralığında paleoiklim modellemesinin hazırlanması bölgede yapılan arkeolojik, jeoarkeolojik, paleocoğrafya ve paleoçevre araştırmaları sonucunda elde edilen verilerle birleştirilmesi.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Resuloğlu Mezarlığı ve Yerleşim Yeri

Konu

Kuzey Isparta Arkeolojik, Jeoarkeolojik ve Jeolojik Yüzey Araştırması

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

3501 - Kariyer

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Delice Vadisi’xxnde arkeoloji, jeoarkeoloji ve madencilik tarihinin gelişimi

Konu

Resuloğlu yerleşim tarihinin araştırılması

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Projede öncelikle paleoçevresel, jeomorfolojik ve farklı arkeolojik verilerin (ekonomik ve sosyal organizasyon gibi) bulunduğu bir veri tabanı oluşturulacaktır. Bunu takiben mekânsal analiz ve modelleme yöntemleri kullanılarak veriler yorumlanacaktır. Bu bağlamda, insan-çevre ilişkilerini daha iyi anlayabilmek, doğal ve sosyal çevrede meydana gelen değişimlere etki eden süreçleri irdeleyebilmek için hem paleoçevresel hem de arkeolojik araştırmaların yoğun olarak yapıldığı havzalar daha detaylı tahlil edilecektir. Bu havzalardaki analizler stokastik (rastgele seçilen bir faktörün değiştirilmesi ile tekrarlanan simülasyonların sonuçlarının karşılaştırıldığı) ve etmen-temelli toprak kullanım modellerinin belirli kriterlere göre seçilen arkeolojik yerleşmelere uygulanması sonucunda elde edilecek verilerle yapılacaktır. Modellerde yüzey süreçleri de (yağış, topoğrafya, bitki örtüsü, erozyon-yığılma) incelenecektir. Bunun sonucunda, farklı arkeolojik dönemlerde uzun süreli insan-çevre ilişkileri sonucunda ortaya çıkan doğal (iklimsel) ve antropojenik çevresel değişimler ve bunlara etki eden faktörler tekrar canlandırılacaktır. Bu araştırmanın sonuçları farklı ekonomik ve organizasyonel özellikler gösteren insan topluluklarının çeşitli nedenlerle ortaya çıkan çevresel değişimlere hangi kaynak kullanım stratejileri yardımıyla adapte olmaya çalıştıklarını ve bu stratejilerin toplulukların rezilyansına nasıl etki ettiğine ilişkin bilgiler sağlayacaktır.

Konu

Orta ve Güneybatı Anadolu’da proksi veriler ve paleoiklim modellerinin karşılaştırılarak M.Ö. 10.000-600 arasında arkeolojik yerleşme örgüsünde meydana gelen değişkilikleri incelemek.

Konu

Antik madencilik Eski Tunç Çağı yerleşme sistemleri paleoçevre paleoiklim jeoarkeoloj

Konu

Resuloğlu Erken Tunç ve Demir çağları yerleşmesinin arkeolojik kazısı

Konu

MedLanD Etmen-temelli Modelleme Kaynaiının Geliştirilerek Yüksek Başarımlı Hesaplama Sistemlerine Uygun Hale Getirilmesi

Konu

Arslantepe de M.Ö. 12. Yüzyılda meydana gelen sosyal ve politik çöküşün sebeplerini araştıran proje

Konu

Sudan daki arkeolojik yerleşmelerin bulunması jeoarkeolojik ve uzaktan algılama yöntemlerinin uygulanması yayınlanması

Konu

1001 - Araştırma

Konu

Kalkolitik ve İlk Tunç Çağlarında Göller Bölgesi’ndeki İklimsel Değişiklikler ve Arkeolojik Yerleşim Sistemlerine Etkisi

Konu

3001 - Başlangıç AR-GE

Konu

İlk Tunç Çağı I döneminden MÖ 3000 2750 hemen önce Arslantepe de yaşanan sosyo ekonomik değişimlerin ışığında bu dönemde ekonomik ve sosyal ilişkilerin nasıl gelişmiş olabileceğinin 27 farklı senaryoyla ve yüksek başarımlı hesaplama yöntemleriyle test edilmesi

Konu

Orta Batı Ürdün deki Hasa Vadisi nde doktora tezinde kullanılmak üzere veri toplamak amacıyla yapılan saha çalışması