PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje başlığını irdeleyen, ’Mimari Tasarımda Hayali Gelecek Kurguları: Bir Zamanlar Arası Söküm Denemesi’ başlıklı yüksek lisans tez projesi.

Konu

Pamukkale Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Tasarım ve Mühendislik Entegre Proje Geliştirme