PROJELER

Konu

Çok çekirdekli multi core işlemcilerin gittikçe daha da yaygınlaşması nedeniyle bu tür donanımların olanaklarını kullanabilen uygun yazılımların geliştirilebilmesini sağlayan yazılım mühendisliği yöntemlerine gerek duyulmaya başlamıştır İçinde bulunduğumuz günlerde uygulama düzeyinde ayrıştırma ile az sayıda çekirdeğin aynı anda çalışması kotarılmasına rağmen gelecekte öngörülen binlerce işlemciye sahip bilgisayarlar için daha modüler ve etkin yazılım ayrıştırma paralelleştirme tekniklerinin geliştirilmesi gereklidir Bu tür ayrıştırmaların da kodlama safhasından önce mümkün olduğu kadar tasarım safhasında yapılabilmesi gerçekleme safhasında daha az maliyetli ve daha etkin sonuçlar doğurabileceği öngörülmektedir