PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Yüksek sıcaklığa dirençli Rhodobacter capsulatus suşlarının proteomik ve transkriptomik analizlerle moleküler düzeyde karakterizasyonu

Konu

Molecular Machineries for Ion Translocation Across Biomembranes

Konu

Yönlendirilmiş Evrim Yolu ile Saccharomyces cerevisiae Mayasına Birden Fazla Endüstriyel Strese Karşı Direnç Kazandırılması ve Direnç Mekanizmasının Moleküler Düzeyde Karakterizasyonu

Konu

Yönlendirilmiş Evrim Yolu ile Endüstriyel Streslere Karşı Direnç Kazandırılmış Saccharomyces cerevisiae Mayasının Direnç Mekanizmasının Moleküler Düzeyde Karakterizasyonu

Konu

Endüstriyel Mikroorganizmaların Çeşitli Stress Koşullarına Dirençli Hale Getirilmesi

Konu

Metabolik mühendislik yaklaşımıyla mikroorganizmalara bor direnci kazandırılması ve bor direncinin ve bora bağlanmanın moleküler mekanizmasının biyobenzetim ve nanobiyoteknolojik uygulamalar amaçlı incelenmesi

Konu

Sübstrat Bileşimi ve Besleme Biçimlerinin Biyokimyasal Depolama Üzerindeki Etkileri