PROJELER

Konu

YAPAY ZEKA TABANLI TEKİLLEŞTİRME

Konu

High Luminosity LHC olarak adlandırılan CERN CMS deneyi güncelleme çalışmalarına katılmak ve İTÜ iler birlikte Fermilab arasında bir kolaborasyon kurma çalışmaları

Konu

Makine öğrenim ve Derin Öğrenim olarak adlandırılan yapay zeka metotlarının parçacık fiziği araştırmlarına olan uygulamalarının geliştirilmesi ve uluslararası temelde katkıda bulunmak

Konu

Supersımetrik Top Kuarkın 13 TeVde araştırılması

Konu

CMS deneyi, 2012 yılında 8 TeV merkez çarpışma enerjisinde 19.5 fb-1 entegre parlaklığa ulaşmıştır. Bu parlaklık seviyesi, Standart Model ötesi yeni fizik kuramlarının araştırılabilmesi için çok önemli çalışmaların yapılmasını sağlamıştır. Bu kuramların en başta geleni ve en yaygın olarak araştırılanı süpersimetrik modellerdir. Süpersimetri, bilinen parçacıkların her biri için bir süpereş atayarak Higgs parçacığının kütlesini kuantum çalkanımlarına karşı kararlı hale getirir. En olası durumlar ele alındığında, fotonun süpereşinin örnek olarak Evren’xxin 26.8’xxini oluşturan Karanlık Madde`yi oluşturması beklenmektedir. Higgs kütlesinin deneysel verileri ile bağdaşık olarak öngören Süpersimetrik modellerin CMS Algıcında ”Tek Lepton b-jet ve Kayıp Enerji” verileri kanalı ile daha önce hiç ulaşılamamış 13 TeV merkez çarpışma enerjisinde araştırılması ve keşfi hedef alınmaktadır. Veri analizinde kullanılması planlanan sinyal-ardalan ayrım methodları (yapay sinir ağları ve çoklu değişken teknikleri) aracılığı ile öğrenilen matematiksel çözümleme teknikleri, proje sonrası mühendislik ve bilişim teknoloji uygulamaları olarak kullanılarak çalışıldı.

Konu

CERN deki LHC hızlandırıcısında yer alan CMS deneyinde yenileme çalışmaları ve SM ötesi süpersimetrik parçacıkların aranması

Konu

CMS deneyinde yürütülen veri analizi ve detektör güncelleme çalışmalarına aktif katılım ve burada yürütülen akademik çalışmalara bilimsel katkılar

Konu

Upgrade studies at the LHC

Konu

Yeni fizik arayışları

Konu

2221 KONUK VEYA AKADEMİK İZİNLİ SABBATICAL BİLİM İNSANI DESTEKLEME PROGRAMI

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Süpersimetrik parçacıkların 8 TeV de aranması