PROJELER

Konu

24 Ocak 2020 Sivrice, Elazıg Depremi

Konu

Doğu Anadolu Fayı, Paleosismoloji, Deprem, Sismik-Türbidit

Konu

Doğu Anadolu Fayı, aktif tektonik, krip, deprem döngüsü, deprem

Konu

Cok disiplinli deniz alti calismalari

Konu

Marmara Denizi tabanında yerleştirilen gözlem ağından elde edilen sismolojik sonuçların derlenmesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Marmara Denizinde deniz çalışmaları

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Doğu Anadolu Fayı boyunca gelişen yüzey deformasyonlarının ve plaka hareketlerinin InSAR yöntemiyle incelenmesi.

Konu

DAF krip

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

1001 - Araştırma

Konu

3001 - Başlangıç AR-GE

Konu

active faulting earthquake seismic hazard

Konu

Çok disiplinli olarak krip araştırması yapılmaktadır

Konu

Orman Bakanlığı Orman Bölge Müdürlüğü için sistem geliştirilmesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Marmara Bölgesindeki Kuzey Anadolu Fay zonunun çok disiplinli olarak araştırılması

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Jeodinamik

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

In this project the sinkhole subsidences that cause damage to settlement and the agricultural areas will be investigated. It is mentioned that changes in groundwater level trigger the sinkhole formation in Konya Basin. If in the future water table continues to drop this region will be hazard of subsidence. Main outputs of the project will be:1-Sinkhole subsidence in Turkey will be evaluated for the first time in a detailed study using ERS and ENVISAT data and GPS data

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Aktif Tektonik

Konu

İnsanlığın varoluşundan bu yana depremler insanları etkileyen en önemli doğal afetlerden biri olmuştur. Geçtiğimiz yüzyılda nüfus artısına, teknolojik ve ekonomik gelişime paralel olarak insanlar dağınık ve tenha yerleşim stilinden vazgeçerek kentlere göçmüşler, böylece şehirler büyümeye başlamış, insanoğlunun dünya üzerinde görülmesinden milyonlarca yıl önce de var olan depremlerin şehirler üzerindeki etkisi de giderek artan boyutta hissedilmeye başlanmıştır. Depremler genellikle mevcut olan heyelanların tetiklenmesine de yol açarlar. Bu heyelanlar kara alanlarında olabildiği gibi 1999 Gölcük depreminde yaşandığı gibi deniz altında da olabilir ve bu durumda dev dalgalara (tsunami) da yol açabilirler.17 Mart 2005 tarihinde meydana gelen Kuzulu (Koyulhisar) heyelanı da ülkemizin önemliaktif fay zonalarından birisi olan Kuzey Anadolu Fay Zonuna yakın bir alanda gerçekleşmiştir.Bu doğal afetin oluşumunda kuşkusuz topografik, iklimsel ve litolojik faktörlerin yanı sıra, aktif bir fay zona içerisinde olması da etken olmuştur. Bu doğal afet bizlere bu tür fay zonlarının üzerinde gelişen genç yüzey şekilerinin deprem potansiyelinin yanı sıra, başta heyelan olmak üzere farklı doğal afetlerin oluşumuna yaptıkları etkiler açısından da incelenmesi gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu amaçla Kelkit vadisi içerisinde yaralan tüm yerleşim yerlerinin başta depremselliği olmak üzere doğal afetlere karşı duyarlılığı bu çalışma ile ortaya konacaktır. Proje kapsamında, bölgenin neotektonik ve jeomorfolojik özellikleri ayrıntılı olarak ortaya konduktan sonra, ikinci aşamada ise daha yersel alanlarda paleosismolojik, uzaktan algılama, GPS, radar interferometri ve mikro bölgelendirme çalışmaları gerçekleştirilecektir. Bu çalışmaların üzerine ise bölgeye ait Afet Bilgi Sistemi’nin altyapısı oluşturulacaktır.

Konu

Kelkit vadisi içerisinde yaralan tüm yerleşim yerlerinin başta depremselliği olmak üzere doğal afetlere karşı duyarlılığı bu çalışma ile ortaya konacaktır. Proje kapsamında, bölgenin neotektonik ve jeomorfolojik özellikleri ayrıntılı olarak ortaya konduktan sonra, ikinci aşamada ise daha yersel alanlarda paleosismolojik, uzaktan algılama, GPS, radar interferometri ve mikro bölgelendirme çalışmaları gerçekleştirilecektir. Bu çalışmaların üzerine ise bölgeye ait Afet Bilgi Sistemi’nin altyapısı oluşturulacaktır.

Konu

Geosciences

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.