PROJELER

Konu

X-ışınlarına karşı koruma sağlayacak, kurşun esaslı önlüklerin yerine geçebilecek nitelikte tekstil esaslı malzeme tasarımına ve ticarileştirmesine yöneliktir.

Konu

Ağırlıklı olarak naylon içerikli olarak üretilen bası çoraplarının giyim konforu özelliklerini geliştirmek amacıyla, bası değerlerinden ödün vermeksizin doğal lifler kullanılarak kompresyon çorap tasarımına yönelik olarak kurgulanmıştır.

Konu

Proje kapsamında araçlarda kullanılan, standart (dikişli) koltuk kılıfı üretimine alternatif tek parça, dikişsiz koltuk kılıfının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla, düz örme makinalarının sahip olduğu “whole garment” (dikişsiz örme) teknolojisinden faydalanılacaktır. Standart koltuk kılıfı üretiminde öncelikle kumaş oluşturma (örme veya dokuma), ardından yıkama, fiksaj ve laminasyon işlemleri gerçekleştirilmektedir. Bunu takiben kumaş kesilmekte ve sonrasında dikilerek nihai ürün (kılıf) haline getirilmektedir. Bu standart kılıf üretim operasyonlarında 6 adet (örme ya da dokuma, yıkama, fiksaj, laminasyon, kesim, dikim operasyonları için) farklı makine kullanmakta, min. 16 adet operatör istihdam edilmektedir. Diğer taraftan bahsedilen operasyonlarda yılda yaklaşık 375.000 m² operasyon firesi oluşmaktadır. Bu bağlamda bahsedilen makineler toplamda 200 m² gibi büyük bir alan kaplamaktadır. Oluşan bu durum koltuk kılıfı imal eden şirketlerin işletim ve yatırım maliyetlerinin artmasına neden olmaktadır. Proje kapsamında, konvansiyonel uygulamaya ait proses aşamalarından laminasyon, kesim ve dikim adımlarının kaldırılarak, oturak/sırt kılıflarının tek parça olarak üretilebilmesi mümkün olacaktır. Önerilen proje ile yatırım maliyetlerinde ciddi düşüşler beklenmektedir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Ev tipi fırınlarda enerji tasarrufu sağlamaya yönelik olarak yalıtım etkisinin incelenmesi ve malzeme geliştirilmesi

Konu

Tekstil makinaları

Konu

Yıkama teknolojileri ve deterjan ve diğer kimyasallarda ortaya çıkan gelişmeler ve bu makina ve malzemelerin tekstille ilişkisi üzerine tüketicilerin bilinçlendirilmesini hedefleyen çalışma grubu oluşturulması ve sürdürülmesi

Konu

X ışınlarına karşı koruma sağlayabilecek kurşun önlüklere alternatif tekstil malzemesi tasarımı

Konu

Tekstil bilimleri

Konu

Tekstil makinaları

Konu

Tekstil bilimleri