PROJELER

Konu

ProEmpower, tip-2 diyabet hastalarının tedavilerinin ve hastalık öz yönetimlerinin bir kişiselleştirilmiş diyabet yönetimi çözümü kullanarak iyileştirilmesi amacıyla araştırma ve geliştirme hizmetleri satın alınmasını içeren bir ticari ön tedarik projesidir.

Konu

CapaSmart akıllı enerji depolama, ile enerji talebi ve güneş enerjisi üretimi tahminine dayalı olarak enerji depolama sistemleri aracılığı ile şebeke optimizasyonu yapılması ve bu sayede hem tüketici hem üretici tarafında ekonomik tasarruf sağlanmasını içeren bir akıllı şebeke yönetimi projesidir.