PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje kapsamında, kendini temizleme özelliği bulunan yeni nesil pirolitik fırınların üretiminde kullanılmak üzere beyaz üreticileri tarafından ihtiyaç duyulan pirolitik kapı kilidinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu kilit sayesinde, 400-500 derece arasında bir sıcaklıkta gerçekleştirilen piroliz işlemi esnasında kullanıcı tarafından fırın kapısının yanlışlıkla açılması ve kullanıcının yüksek ısı nedeniyle yaralanması engellenecektir. Geliştirilecek kapı kilidinin fiyat avantajı, tasarım avantajı ve ithal ikamesi sağlaması hedeflenmektedir.

Konu

Projede ağır ticari taşıtlarda motora filtre edilmiş hava iletiminde kullanılan polimer esaslı hava emiş borusunun şişirme ile kalıplama yöntemiyle tasarımı ve hava emiş borusunun üretileceği prototip kalıbın imalatı yapılacaktır. Hava emiş borusu gibi büyük hacimli ürünlerin kalıplama esnasında mümkün olan en kısa sürede soğutulamaması ürün başına enerji maliyetini ve son ürün kalitesini olumsuz etkilemektedir. Soğutma işleminden sonra çarpılmaların önlenmesi için mümkün olduğunca homojen sıcaklık dağılımının elde edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla, projede ürünün kalıp içerisinde kademeli olarak şişirilmesinde kullanılan havanın sıcaklığının ve kalıp soğutma kanallarının tasarımının, diziliminin ve soğutucu akışkan debisinin etkileri sayısal ve deneysel yöntemlerle incelenerek iyileştirilmiş bir kalıp tasarlanarak imal edilecektir. Böylece ürün başına enerji sarfiyatını ve parça maliyeti düşürülecek, firmanın uluslararası rekabet gücü arttırılacaktır. Yapılacak incelemeler, parametrik (şişirme havası sıcaklığı, soğutucu akışkan debisi ve sıcaklığı, kalıp malzemesi) ve tasarımsal (soğutma kanallarının profili, dizilimi vb.) öğeleri içerecektir. Sayısal sonuçlar deneylerle doğrulanacak ve proje isterlerini sağlayıp sağlamadığı performans testleriyle belirlenecektir. Bu çalışmalar neticesinde iyileştirilmiş kalıptan çıkan son ürünün araç üzerine montajı için gerekli olan bağlantı noktalarının hazırlanması amacıyla bir dizi ardışık işlem kontrollü bir şekilde yapılacaktır.

Konu

Günümüzde kurumsal karne çalışmaları her tür sektör ve her boyutta firma tarafından özellikle tercih edilen bir konu haline gelmiştir Bu proje kapsamında Bilişim firmalarına özel kurumsal karne süreç tasarımı ve pazarlama süreçlerini süreç iyileştirilmesi faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

Konu

Binek Otomobil motorları için gerekli olan temiz havayı sağlayan hava emiş borusunun TPC ET hammaddesiyle ve çok boyutlu 3D blow molding şişirme teknolojisi kullanılarak parça üzerindeki kablo bağlantı komponentinin kalıp içi yöntemlerle montajlanacağı üretim ekipmanlarınıngeliştirilmesi ve prototip üretimi

Konu

Özellikle havalimanı gümrük kontrollerinde ağır kargolar ya tam olarak kontrol edilememekte ya da tek tek açılması ve manuel olarak incelenmesi gerekmektedir Bu ise önemli bir zaman kaybı ve kaçakçılık nedeniyle KDV ve diğer vergilerin kaybına yol açmaktadır Ayrıca ülkeye sokulması yasak olan maddelerin kontrolü tam olarak yapılamamaktadır Bu tür yerli üretim yoktur ve sektör önemli oranda ithalatla bu ürünü almak zorundadır Projemiz yukarıda belirtilen problem ve dezavantajları ortadan kaldıracaktır İthalatı kesip döviz kaybını engelleyecektir Sabit X ray tarama cihazı olmayan sahalarda yaşanan problemleri giderme amacına yöneliktir enine 125 cm ve boyuna 125cm ye kadar olan 3 000 kg lık kargoları 2 farklı açıdan tarama imkanı sunacaktır Geliştirilen treylerin mekanik ve elektrik elektronik bileşenleri kara yollarına uygun olacaktır Üst yapının dört bir yanında bulunan kapaklar operator kontrolünde istenildiği zaman 90 derece açılır olacaktır Kesintisiz güç kaynağı sayesinde şebeke elektriği kesildiği durumlarda ürün bir saat boyunca çalışacaktır Ürün içineki x ray cihazı hidrolik aksamları güç kaynağı birimleri ve diğer bileşenler mobil kullanıma ve dış saha hava koşullarına dayanıklı olarak geliştirilip ürüne entegre edilecektir Ürünün x ray tarama özellikleri uzaktan kontrole erişilebilir olacaktır Aşağıdaki konularda danışmanlık verilmiştir Kalite fonksiyon açınımı QFD Quality function deployment tekniği uygulanarak müşteri istekleri ile ürün teknik gereksinimlerinin uyumlu hale getirilmesi Prototip üretimi sırasında deney tasarımı FMEA TRIZ vb yöntemler kullanılarak karşılaşılan sorunlar aşılacak çalışma parametrelerinin uygun değerleri belirlenecek Deneysel Tasarım Design of Experiment ile ürünün girdi değişkenleri optimum şekilde belirlenip istenen çıktının kaliteli ve düşük maliyetli belirlenmesi sağlanacaktır

Konu

Dünya da otomotiv sektöründeki en büyük otomobil öntakım süspansiyon ve direksiyon parçaları üreticilerinin gerektirdiği üretim kalitesinde parçaüretebilmek amacıyla üretim yöntemlerimizin iyileştirebilmek adına bu proje kapsamındaki ar ge çalışmalarını yapmamız gerekmektedir Belirttiğimiz üstün kaliteli ürünlerin sağlanması için montaj yöntemleri test yöntemleri talaşlı imalat ile parça işleme yöntemleri ve parça tasarımlarıortaya çıkarılarak ve ürettiğimiz ürünlerin çeşitlerini küre çapları bazında gruplandırmasını da yaparak tüm üretimimizde belirtilen kalite şartlarınısağlamak istemekteyiz Günümüzde bu şartlara haiz üretim yapabilen yalnızca bazı yurtdışı firmalar bulunmakta fakat Türkiye de gerçek anlamdahedeflediğimiz maliyetler ve satış fiyatlarıyla bu kalite üretim yapabilen firmalar bulunmamaktadır Bu ar ge çalışmalarının sonucunda çıkacakyöntemlerle yapılacak seri üretim hali hazırda bu konuda talebi olan 2 farklı müşterimize sunulacak ve hem firmamıza büyük kazançlar sağlayacakhem de ihracat gerçekleştirecek olmamız sebebiyle ülkemize döviz girdisi sağlayacaktır

Konu

Yalın üretim ve karakuri kaizen tekniklerini kullanarak öncelikle işletmemizde verimliliğini arttırma maliyetleri düşürme ve kalite problemlerini gidermek için süreçlerini geliştirecektir Konuyla ilgili olarak olarak süreçler yalın üretime uygun hale gelecek SMED ve poka yoke cihazları ve ekipmanları geliştirilecekkarakuri kaizen cihazları oluşturulacak e kanban uygulaması geliştirilecekDiğer verimliliğ arttırıcı yalın üretim uygulamaları hayata geçirilecektir Proje öncelikle kendi işletmemiz için uygulanacaktır bunun ardından sektörde yer alan diğer kuruluşlara danışmanlık hizmeti verilecek ve KarakuriKaizen Poka yoke ekipmanları satışı söz konusu olacaktır

Konu

Mikrodalga oluklu kutuların yapıştırılması için İşletmemizde halen bu kutular ebatı nedeniyle iki parça olduğu için ancak el ile yapıştırma yapılabilmektedir Yurt dışında iki farklı üretici geliştirdiği makine ile yapabiliyor Kendi içimizde benzer bir makine geliştirerek yapabileceğimize karar verilmiştir Halen yapıştırma işlemi manuel olarak emek yoğun bir şekilde gerçekleştirilmektedir Personelin dikkatsizliği iş kaybına kalitesiz ürüne üretimkaybına hemde müşteriye karşı prestij kaybına neden olmaktadır Ayrıca ürünler standart çıkmamaktadır Sistem Ortamdaki sıcaklık etkilerini minimize edecektir 4 kişilik üretim ekibi el ile kendi üretimimizde 8 9 saatte 2000 tane yapabilmektedir Üretilen ürünlerinherbirine eşit tutkal sürülemiyor her biri aynı yere sürülemiyor dolayısıyla heterojen bir yapı ortaya çıkıyor Oldukça yüksek oranda 12 civarında fire veriyoruz Yeni tasarlayacağımız sistemle vardiya başına minimum 3600 ürün çıkarmak mümkün olacaktır

Konu

Üretim işletmelerindeki konvansiyonel ve veya modernize tüm ekipmanlardan faaliyet verilerinin anlık olarak toplanması ve bu verilerden elde edilecek bilgilerle yalın üretim TPM ve Kaizen gibi modern yönetim sistemleri ve de bu başlıkların alt teknikleri Hoshin Kanri KPI Yönetimi Günlük Saha Yönetimi Kaizen Yönetimi OEE ve 16 Büyük Kayıp Yönetimi Aksiyon Takip İletişim Yönetimi Görsel Fabrika Uygulamaları Kalite Takip ve Otonom Planlı Bakım Yönetimi Uygulamaları kullanılarak yapılacak iyileştirme çalışmalarının yazılımlarla desteklenerek veri toplama yönetimi ve iyileştirilmesi üzerine geliştirilmiş yazılım ve donanım bütünleşik bir projedir

Konu

QFD Kalite Fonksiyon Açınımı Pazarlama Bütçe Optimizasyonu ve Duyusal analiz Danışmanlığı