PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Türkiye’nin ulusal ve uluslararası yük taşımacılığı bağlantılarının güçlendirilmesi için, lojistik ve imalat sektörlerinin beklenti ve ihtiyaçlarına göre lojistik sistemlerinin altyapı çalışmalarında öncelikli alanların belirlenmesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Türkiye’nin, bölgesinin lojistik üssü olabilmesi, ekonomisinde lojistik faaliyetlerin payının daha da arttırılması için lojistik sektör ihtiyaçlarını düzenleyecek, ekonomik, sosyal ve teknolojik olarak lojistik hizmetlerin Türkiye genelinde sunulmasına olanak verecek, tüm idari ve teknik hamleleri tanımlayacak ve ulaştırma türleri ile en iyi şekilde bütünleşik olacak şekilde, lojistik köy/merkez/üslerin oluşturulması, mevcut olanların yeniden değerlendirilmesi ve diğer lojistik faaliyetleri de iyileştirmeyi amaçlayacak bir “Türkiye Lojistik Master Planı (TLMP)” yapılması hedeflenmektedir. Proje kapsamında, Türkiye için ilk defa bu doğrultuda kullanılabilecek, Türkiye’nin coğrafi ve ekonomik özelliklerine göre özelleştirilmiş bir ulusal yük taşıma modeli geliştirilecektir. Geliştirilecek model, mevcut durumun doğru bir temsilini sağlayarak, sistemin genel işleyişinin yeterli bir benzetimini oluşturmak ve altyapı, teknoloji, sosyo-ekonomik ve çevresel koşullar ve politika ve düzenlemelerdeki değişikliklerin etkilerinin izlenebileceği bir senaryo analizi aracı olarak kullanılabilecektir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.