PROJELER

Konu

Açık kaynak kodlu yazılımlar kullanarak bir kanat profili üzerinde oluşan şok dalgasının istenmeyen etkilerini tümsek kullanarak azaltmak veya ortadan kaldırmaya yönelik parametrik analizler gerçekleştirmek ve hesaplamalrı deneylerle desteklemek.

Konu

Bu projede Siemens firmasına ait bir orta gerilim kesici kabini için, normal çalışma şartlarında kabin içerisindeki elemanlarda oluşan elektromanyetik alan kaynaklı sıcaklık dağılımının ve bunun sonucunda ortaya çıkan doğal taşınımın hesaplamalı yöntemler kullanılarak elde edilmisine yöneliktir.

Konu

Sesüstü hava alığı şok yapısı ve hava tahliye sisteminin açık kaynak kodlu yazılım kullanılarak modellenmesi

Konu

TUSAŞ bünyesinde yürütülen Milli Muharip Uçak çalışmaları kapsamında, ses üstü hava alıklarının farklı rejimlerde açık kaynak kodlu programlar modellenmesi konusunda doğrulama ve TUSAŞ tarafından belirlenen çalışma zarfları modellenmiştir.

Konu

Farklı çözücülerle hava alıklarının modellenmesi ve elde edilen sonuçların deneysel verilerle kıyaslanması

Konu

Açık kaynak kodlu programlarla sesüstü hızlarda hava alığı modellenmesi çaloışmaları yapılmışfarklı türbülans modelleri ve koşullarda elde edilen sonuçlar deneysel sonuçlarla valide edilmiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

TAI’nin belirlediği rotor geometrisi ve koşlları için OpenFOAM açık kaynak kodlu yazılımlar kullanılarak çözümler elde edilmiştir. 6 ay sonunda elde edilen sonuçlar bir raporla sunularak proje sona erdirilmiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Bu projenin ana hedefi akışkan yapı etkileşiminin bir sonucu olarak ortaya çıkabilen daimi olmayan viskoz sıkıştırılamaz akış problemlerinin benzetimini grafik işlem birimi üzerinde gerçekleştirebilecek bir çözücü geliştirmektir Hesaplamalı akıskanlar mekaniği benzetimlerinde yaygın olarak kullanılan sürekli ortam yaklaşımına dayalı yöntemlerle kıyaslandığında gaz kinetik modeli temelli lattice Boltzmann yöntemi grafik işlem birimi üzerinde parallel işlem yapmaya daha elverişlidir Bu sebeple bu proje kapsamında çoklu rahatlatma zamanlı bir lattice Boltzmann yöntemi çözücüsü geliştirilecektir Geliştirilen çözücü kullanılarak çeşitli benzetimler gerçekleştirilecek ve elde edilecek sonuçlar literatürdeki sonuçlarla karşılaştırdıktan sonra çözücünün performansı bir ve birden çok grafik işlem birimi üzerinde gerçekleştirilecek benzetimlerle test edilecektir