PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Endüstriyel organizasyonların izledikleri iş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarına uygun olarak kullanabilecekleri etkin bir risk önleyici karar destek sistemi geliştirmek ve bu özgün modelin ilk uygulama sahası olarak tersanelerde kullanımını yaygınlaştırmaktır

Konu

I GATS Projesinin amacı gemi platformunda personel hatalarından doğabilecek operasyonel problemleri en aza indirgemek için özgün bir insan güvenirliliği analiz ve takip sistemini bilgi tabanlı olarak geliştirmektir

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Gemilerde kullanılan çeşitli donanımların testlerini yapabilecek akredite olan test merkezi kurulmuştur.