PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Kesme Hızının Kaya Kesme Performansına Etkisinin Taşınabilir Doğrusal Kesme Seti Ile Araştırılması

Konu

Doğal Taş Madenciliğinde Kazı Mekanizasyonu

Konu

Türkiye Madenleri için risk değerlendirme ve risk yönetimi çerçevesinde kamu otoritesi tarafından onaylanan risk değerlendirme ve yönetim rehberlerinin programının geliştirilmesi ve uygulaması

Konu

F22D25B4C Pafta 516 Ada 1 Parsel’de bulunan Zin D Diamond Projesi Kapsamında Temel Kazısında Karşılaşılan Kireçtaşı’nın Kazılabilirliğinin İncelenmesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Tasarımda kullanılmak üzere kayaçların fiziksel ve mekanik özellikleri

Konu

Doğaltaşların elmas boncuklu tel kesme ve büyük çaplı dairesel testereler (S/T) ile kesimi ve bu makinelerin kesim performansını etkileyen parametrelerin detaylıca araştırılması

Konu

Pasa Basınçlı Tünel Açma Makinelerinin (EPB TBM) Kazı Performanslarının Tahmini ve Optimizasyonu

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Tam Cepheli Tünel Açma Makineleri TBM Performans Tahmini ve Optimizasyonu

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.