İLETİŞİM BİLGİLERİ

  • cevikalpm@itu.edu.tr
  • İTÜ İnşaat Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Departmanı, Ofis No: 303
  • 2019
    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİİSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİGEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ2019 / -